|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Vĩnh Hoàn giảm 59% trong quý I, lỗ 84 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản

10:50 | 21/04/2023
Chia sẻ
Tính tới cuối quý I, Vĩnh Hoàn phải trích dự phòng 84 tỷ đồng cho danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc gần 180 tỷ, chủ yếu nằm ở ba mã cổ phiếu NLG, DXG, KBC.

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.222 tỷ đồng giảm 31% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 24% xuống 17%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 114% lên 90 tỷ đồng chủ yếu từ lãi vay và lỗ chênh lệ tỷ giá. Tương tự, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 69 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 40% xuống 50 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 226 tỷ đồng, giảm 59% so với quý I/2022.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 11.500 tỷ đồng doanh thu thuần, 1.000 tỷ đồng lãi ròng. Với 219 tỷ đồng lãi ròng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận, 19% chỉ tiêu doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Vĩnh Hoàn.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 11.665 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với đầu năm. Công ty có 2.020 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 50 tỷ đồng trái phiếu.

Cuối quý I, công ty đã trích lập dự phòng chứng khoán gần 84 tỷ đồng, trong khi giá gốc là 179 tỷ đồng, chủ yếu là cổ phiếu bất động sản.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn đầu tư 77 tỷ mua cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long, trích lập dự phòng 33 tỷ đồng; 57 tỷ đồng mua cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, dự phòng 39 tỷ; 33 tỷ đồng mua cổ phiếu KBC của Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc, trích lập dự phòng 8 tỷ đồng. Số còn lại là trích lập cho các cổ phiếu khác.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Vĩnh Hoàn. (Nguồn: Thuyết minh BCTC).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (28%) trong cơ cấu tài sản của Vĩnh Hoàn là hàng tồn kho với 3.317 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, công ty trích lập dự phòng 396 tỷ đồng, tương đương con số đầu năm.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của công ty khoảng 2.786 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn, hoàn toàn là nợ vay từ các ngân hàng. Trong đó, HSBC Việt Nam là ngân hàng mà Vĩnh Hoàn đang vay nợ nhiều nhất với 1.157 tỷ đồng.

Các khoản vay nợ của Vĩnh Hoàn. (Nguồn: Thuyết minh BCTC).

Cuối quý I, vốn chủ sở hữu của Vĩnh Hoàn đạt 7.890 tỷ đồng bao gồm 5.615 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, ba tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 431 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 398 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đầu tư dương 333 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 299 tỷ đồng.

Lâm Anh