|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dược Hậu Giang lãi kỷ lục 361 tỷ đồng quý I, tiền mặt chiếm một nửa tài sản

08:29 | 21/04/2023
Chia sẻ
Ba tháng đầu năm, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 42% so với cùng kỳ và là con số cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính quý.

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố BCTC quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 47% lên 50%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cùng tăng 13%, đạt lần lượt 188 tỷ đồng 69 tỷ đồng. Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 361 tỷ đồng, tăng 42% so với quý I/2022.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Dược Hậu Giang.

Dược Hậu Giang cho biết ba tháng đầu năm, công ty tập trung bán các sản phẩm chiến lượcchủ lực như kháng sinh, giảm đau hạ sốt. Đồng thời gia tăng dự trữ nguyên liệu và tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối khiến doanh thu, lợi nhuận được cải thiện.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỷ đồng. Với 391 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Dược Hậu Giang đã hoàn thành 35% chỉ tiêu lợi nhuận, 25% kế hoạch doanh thu.

Tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 5.503 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.538 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Trong ba tháng đầu năm, công ty nhận về hơn 46 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý I, hàng tồn kho của Dược Hậu Giang tăng 7% so với đầu năm, khoảng 1.339 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của công ty là 273 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 4.653 tỷ đồng bao gồm 1.379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.959 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Trong thông báo mới đây, Dược Hậu Giang cho biết sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ 35% (1 cổ phiếu nhận được 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 4/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/5. Ngày thanh toán dự kiến là 12/5.

Với hơn 130 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty phải chi hơn 455 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 5 tới. 

Lâm Anh