|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EU ra qui định về sản phẩm hữu cơ cho nhà xuất khẩu ngũ cốc, đậu và hạt có dầu

19:46 | 10/12/2020
Chia sẻ
Các qui định sẽ cho phép EU kiểm tra xem sản phẩm nhập khẩu có đáp ứng các qui tắc của châu Âu hay không. Qui định cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp kiểm soát và hành động chống gian lận.

Một qui định mới về sản phẩm hữu cơ sẽ có hiệu lực vào năm 2021 bên cạnh một qui định kiểm soát mới chính thức bắt đầu, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển dẫn nguồn tin cho hay.

Các qui định sẽ cho phép EU kiểm tra xem sản phẩm nhập khẩu có đáp ứng các qui tắc của châu Âu hay không. Bên cạnh đó, qui định cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp kiểm soát và hành động chống gian lận.

Những nhà sản xuất ở nước thứ ba sẽ phải đáp ứng cùng một bộ qui tắc như các nhà sản xuất ở Liên minh châu Âu.

Qui định mới

Tháng 1/2021, Liên minh châu Âu sẽ đưa ra một bộ qui tắc mới theo qui định (EU) số 2018/848. 

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu, qui định mới này sẽ đảm bảo cạnh tranh công bằng, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn gian lận và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng. Qui định mới không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm, mà còn liên quan đến quản lý đất và sản xuất thực phẩm.

Bộ qui tắc đơn nhất này cũng sẽ áp dụng cho nông dân ngoài EU xuất khẩu sản phẩm hữu cơ của họ sang thị trường EU.

EU ra qui định về sản phẩm hữu cơ cho nhà xuất khẩu ngũ cốc, đậu và hạt có dầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: cbi.eu

Kể từ ngày 1/1/2021

Bộ qui tắc đơn nhất

EU sẽ không chấp nhận các tiêu chuẩn hữu cơ khác nhau được công nhận là tương đương với các tiêu chuẩn của EU. Thay vào đó, các nhà sản xuất hữu cơ phải áp dụng một bộ qui tắc mới của EU thay thế các qui tắc tương đương.

Tính đồng nhất

Sẽ có một phương pháp đồng nhất hơn để giảm nguy cơ ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật một cách vô tình.

Hệ thống kiểm soát chặt chẽ

Các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn và kiểm tra dựa trên rủi ro cao dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ cải thiện hệ thống kiểm soát. 

Việc kiểm tra các trang trại và các cơ sở có rủi ro thấp sẽ diễn ra 24 tháng một lần, thay vì 12 tháng một lần như hiện nay. 

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên sẽ áp dụng các qui trình quốc gia của họ nếu phát hiện ra các chất cấm trên các sản phẩm hữu cơ.

Hệ sinh thái đất

Qui định mới xác định mối liên hệ với đất như một nguyên tắc cơ bản. Điều này có nghĩa là hệ sinh thái đất sẽ vẫn là một trong những yêu cầu cơ bản của sản xuất hữu cơ. 

Tuy nhiên, một số loại cây trồng sẽ được ngoại lệ. Ví dụ, sản xuất hạt nảy mầm, không cần thay đổi canh tác liên quan đến đất đai.

Chứng nhận nhóm cho các hộ nông dân nhỏ lẻ

Chứng nhận nhóm sẽ không còn giới hạn đối với các hộ nông dân nhỏ lẻ từ các nước đang phát triển. Điều này có nghĩa là chứng nhận cũng sẽ được cấp cho các nhà sản xuất nhỏ lẻ ở EU.

Qui định mới về các sản phẩm hữu cơ sẽ áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến và đã được chế biến được sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm đã được chế biến chỉ có thể được dán nhãn hữu cơ khi ít nhất 95% thành phần nông sản là hữu cơ.

Tác động của qui định mới về các sản phẩm hữu cơ đối với các sản phẩm ngũ cốc, đậu và hạt có dầu ở các nước đang phát triển

Qui định mới sẽ công bằng cho các nhà sản xuất nông nghiệp châu Âu. Tuy vậy, các nhà sản xuất hữu cơ nhỏ ở các nước đang phát triển có thể sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu.

Các nhà sản xuất hữu cơ ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những thách thức khác nhau so với các nhà sản xuất châu Âu. Nhiều loại cây ngũ cốc, hạt và hạt có dầu ở các nước đang phát triển được sản xuất trên quy mô lớn ở các vùng cận nhiệt đới (đậu tương, vừng, hạt chia).

Những loại khác ở vùng cận biên và nghèo (hạt diêm mạch quinoa, hạt kê fonio). Những vùng này sẽ có các vấn đề khí hậu và bệnh thực vật khác nhau. Các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, chất lượng nước và vận hành không thể so sánh được với những tiêu chuẩn trung bình của nông dân châu Âu.

Các vấn đề quan tâm khác

Một vấn đề quan tâm khác của các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển là gian lận. Điều này khá phổ biến đối với một số sản phẩm tốt cho sức khỏe như hạt chia.

Chứng nhận và công nhận thực phẩm hữu cơ đã trở thành một ngành kinh doanh. Các nhà sản xuất không tin rằng qui định mới sẽ thay đổi điều này.

Nhưng các qui tắc hữu cơ vẫn rất rõ ràng. Các nhà sản xuất được chứng nhận không được phép sử dụng bất kì loại thuốc trừ sâu trái phép nào trên cây trồng của họ. 

Các qui định mới buộc họ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo duy trì đa dạng sinh học và chất lượng đất. Họ cũng phải ngăn ngừa sâu bệnh, các tác động tiêu cực đến môi trường và ô nhiễm sản phẩm hoặc chất phi hữu cơ.

Cuối cùng, để trở thành nhà cung cấp ngũ cốc, đậu và hạt có dầu hữu cơ cho châu Âu, nhà sản xuất, xuất khẩu phải có một lối suy nghĩ thực sự hữu cơ.

Ánh Dương