Doanh nghiệp

DNNN đầu tư ra nước ngoài: 29% dự án lỗ lũy kế, 46% dự án không báo cáo lợi nhuận

16:16 | 11/05/2018

Chia sẻ

Hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp: 25,5% dự án báo lỗ năm 2016, 29% dự án lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016, 46,4% dự án không có báo cáo doanh thu – lợi nhuận.
dnnn dau tu ra nuoc ngoai 29 du an lo luy ke 46 du an khong bao cao loi nhuan 72 dự án của DNNN với tổng vốn 42.700 tỷ đồng có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả
dnnn dau tu ra nuoc ngoai 29 du an lo luy ke 46 du an khong bao cao loi nhuan Không có tăng trưởng bền vững nếu không giải quyết được hiệu quả đầu tư

Theo Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sự dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, tính đến cuối 2016 có 18 Tập đoàn, Tổng Công ty 100% vốn nhà nước có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 110 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản …

dnnn dau tu ra nuoc ngoai 29 du an lo luy ke 46 du an khong bao cao loi nhuan

Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 12.608 triệu USD, trong đó đầu tư lớn nhất là Tập đoàn Dầu Khí (PVN, bao gồm công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn) với số vốn đăng ký 6.687 triệu USD (chiếm tỷ trọng 53%), thứ 2 là Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel với 2.130 triệu USD (chiếm 17%), thứ 3 là Tập đoàn Cao su Việt Nam với 1.412 triệu USD (chiếm 11%).

Lũy kế đến 31/12/2016, tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp này là 7.074 triệu USD, bằng 56% số vốn đăng ký. Đứng đầu là PVN với 3.474 triệu USD, chiếm 49% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện. Tập đoàn Viettel đứng tứ 2 với 1.121 triệu USD, chiếm 16% tổng số. Tập đoàn Cao su thực hiện 729 triệu USD, chiếm 10%.

dnnn dau tu ra nuoc ngoai 29 du an lo luy ke 46 du an khong bao cao loi nhuan
Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (vòng tròn ngoài) và thực hiện (vòng tròn trong)

Lũy kế đến 31/12/2016, chỉ có 4/18 Tập đoàn/Tổng công ty có phát sinh số tiền thu hồi từ các dự án đầu tư tại nước ngoài với số tiền 1.585 triệu USD, bằng 22% vốn đầu tư thực hiện.

Hiệu quả kinh tế của hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp: 25,5% dự án báo lỗ năm 2016, 29% dự án lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016, 46,4% dự án không có báo cáo doanh thu – lợi nhuận.

Lợi nhuận được chia cho bên Việt Nam năm 2016 chỉ đạt 145 triệu USD tương đương 2% tổng vốn thực hiện.

Lũy kế tính đến 31/12/2016 đã đầu tư ra nước ngoài trên 7 tỷ USD nhưng còn hơn 5,5 tỷ USD chưa thu hồi. Nhiều dự án đang tiềm ẩn rủi ro về pháp lý tại nước sở tại (như bị rút ngắn thời gian triển khai dự án, tranh chấp đất đai) và rủi ro thị trường (như giá đầu ra giảm mạnh) ảnh hưởng lớn đến hiệu quả dự án.

Có dự án bị ngừng cấp bảo lãnh Chính phủ dẫn tới việc phải dừng dự án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả dự án,

Kiên Dương