|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

DIC Corp có nguồn thu đột biến từ hoạt động tài chính

17:03 | 04/05/2023
Chia sẻ
Doanh thu từ các mảng kinh doanh chính của DIC Corp giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng doanh thu tài chính tăng đột biến với hơn 162 tỷ đồng từ các khoản đầu tư.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2022 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - Mã: DIG), doanh thu thuần trong quý đạt gần 197 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm 11 điểm % xuống 22%.

Doanh thu kinh doanh bất động sản ghi nhận 71 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các dự án Gateway Vũng Tàu, CJS Tower, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước (DIC Harmony City Hiệp Phước, Đồng Nai).

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2023 của DIC Group).

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2023 của DIC Group). 

Chi phí tài chính của công ty tăng 77% so với cùng kỳ lên hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức 48 tỷ đồng, tăng 26% và khoản mục chi phí tài chính khác tăng đột biến lên gần 20 tỷ đồng (quý I/2022 là gần 88 triệu đồng).

Tuy nhiên, doanh thu tài chính cũng ghi nhận đột biến gấp 7 lần cùng kỳ với 170 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư đóng góp hơn 162 tỷ đồng.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết công ty đã nhận hơn 162 tỷ đồng tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. Đây cũng là yếu tố chính giúp DIC Group lãi ròng trong quý I và tăng trưởng 24% so với cùng kỳ, đạt 79 tỷ đồng. 

 

Năm 2023, DIC Group đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, với 101 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty đã thực hiện được 4% chỉ tiêu doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận.

 (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính của DIC Group).

Tính đến cuối quý I, công ty có tổng tài sản 13.827 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 382 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của DIC Group là hàng tồn kho với 6.037 tỷ đồng (44% tổng tài sản), chủ yếu tại các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.999 tỷ đồng), Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.321 tỷ đồng) và Khu dân cư P4 Hậu Giang (800 tỷ đồng).

Các khoản phải thu cũng chiếm tỷ trọng lớn với 5.743 tỷ đồng (42% tổng tài sản), gồm 4.362 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 1.381 tỷ đồng phải thu dài hạn. Trong đó, DIC Group đã tạm ứng đền bù hơn 2.290 tỷ đồng cho các dự án Long Tân, khu đô thị Bắc Vũng Tàu, dự án Bàu Trũng, dự án Chí Linh và Khu dân cư Hiệp Phước.  

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Đại Phước, Khu đô thị Nam Vĩnh Yên chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng tồn kho của DIC Group. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2023 của DIC Group).  

DIC Group đã tạm ứng đền bù hơn 2.290 tỷ đồng cho các dự án Long Tân, khu đô thị Bắc Vũng Tàu, dự án Bàu Trũng, dự án Chí Linh và Khu dân cư Hiệp Phước. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2023 của DIC Group).   

Nợ phải trả của công ty ở mức 5.960 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính dài hạn là hơn 1.972 tỷ đồng, giảm 30,5% và nợ vay ngắn hạn gần 791 tỷ đồng, giảm 21,5%. 

Ngày 31/3, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu phát hành ngày 16/9/2021, kỳ hạn 3 năm và tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Qua đó, giúp dư nợ trái phiếu giảm 52,5% so với đầu năm, xuống còn 884 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty đạt 7.867 tỷ đồng, gồm 1.046 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần và 376 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đăng Nguyên

Chuyên gia: Đua nhau mua lại TPDN trước hạn, ngân hàng muốn tái cơ cấu vốn với lãi suất thấp
Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, việc các ngân hàng đẩy mạnh mua lại TPDN trước hạn là để sau đó quay vòng phát hành mới với mức lãi suất thấp hơn, ít phụ thuộc vào nguyên nhân giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.