|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

DIC Corp dừng triển khai đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu để huy động vốn

21:20 | 21/04/2023
Chia sẻ
Sau nhiều lần thay đổi kế hoạch, DIC Corp quyết định hủy kế hoạch chào bán 100 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 21/4, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã DIG) đã thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 30.000 đồng/cp.

Sau đó, HĐQT đã thay đổi kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1, dự kiến trình cổ đông phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành.

Tại Đại hội bất thường lần 2,cổ đông đã thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, thời gian dự kiến phát hành trong quý I/2023.

Đến ngày 23/2, Hội đồng quản trị công ty thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết mới công bố, DIC Corp sẽ dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp từ quý I/2023 sang quý II - quý III/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán.

Bên cạnh đó, công ty cũng điều chỉnh phương án sử dụng 1.500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán. Toàn bộ số vốn thu được sẽ đầu tư vào Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Trong đó, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Còn chi phí xây lắp, chi phí tư vấn và lãi trái phiếu với tổng 520 tỷ sẽ giảm còn 300 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây lắp. Tiền sử dụng đất được giữ nguyên mức 200 tỷ đồng.

(Nguồn: H.L tổng hợp từ Investing.com).

Công Tâm