Doanh nghiệp

Cuối quí III, PVS giữ gần 170 triệu USD trong tài khoản

14:30 | 26/10/2018

Chia sẻ

Tổng giá trị ngoại tệ bằng USD của PVS cuối quí III đạt 168,6 triệu USD, gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm, giá trị tương đương gần 4.000 tỉ đồng.

Trong quí III, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Mã: PVS) đạt doanh thu thuần 3.703 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 16% so với cùng kì năm ngoái; biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 3% lên 6,55%.

Doanh thu tài chính tăng 31% lên 102 tỉ đồng; chi phí tài chính tăng 78% lên 27 tỉ đồng. Chi phí bán hàng trong kì tăng 32% trong khi chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 28% xuống còn 135 tỉ đồng. Trong quí, PVS cũng ghi nhận 84 tỉ đồng từ công ty liên doanh liên kết. PVS lãi sau thuế 190 tỉ đồng, gấp 2,5 lần cùng kì năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVS đạt tổng doanh thu 11.368 tỉ đồng, tăng trưởng 4,6%; tuy nhiên lãi sau thuế 567 tỉ đồng, giảm 21%.

Tổng giá trị tài cuối quí III đạt 23.820 tỉ đồng, trong đó tiền mặt tiền gửi 8.483 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả 11.842 tỉ đồng, tương đương vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kì 3.583 tỉ đồng.

cuoi qui iii pvs giu gan 170 trieu usd trong tai khoan

Đáng chú ý, tổng giá trị ngoại tệ bằng USD của PVS cuối kì đạt 168,6 triệu USD gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm, giá trị tương đương gần 4.000 tỉ đồng. Đây có thể được coi là biện pháp phòng ngừa rủi ro trong điều kiện tỷ giá USD/VND tăng khoảng 2,8% so với đầu năm. Ba quí đầu năm, PVS lỗ tỷ giá hơn 31 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm ngoái.

cuoi qui iii pvs giu gan 170 trieu usd trong tai khoan

Cơ cấu cổ đông của PVS tính đến thời điểm 30/9 gồm có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 51,38%, Công ty quản lý quĩ VinaCapital 4,58%, nhóm quĩ Dragon Capital 1,96%, nhóm quĩ Templeton Frontier Markets Fund 0,5% và các cổ đông khác 41,58%.

Xem thêm

Đông A