Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Canada đối với thủy sản Việt Nam

13:37 | 01/09/2020

Chia sẻ

Trước Hiệp định CPTPP, Việt Nam và Canada chưa có FTA chung nào.
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Trong Hiệp định CPTPP, Canada cam kết xóa bỏ thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực với tất cả dòng thuế quan thuỷ sản của Việt Nam.

Trước CPTPP, Việt Nam và Canada chưa có FTA chung nào.

Thuỷ sản Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi theo MFN mà Canada áp dụng chung cho tất cả thành viên WTO chưa có FTA với nước này.

Tuy nhiên, mức thuế MFN của Canada áp đối với các sản phẩm thuỷ sản cũng tương đối thấp.

Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Canada áp dụng là:

0,65% đối với sản phẩm thuỷ sản thuộc Chương 3;

4,28% đối với chế phẩm thuỷ sản mã HS 16.04, 16.05.

Như vậy, CPTPP mang đến cho thuỷ sản Việt Nam lợi thế nhất định về thuế quan, có thể đáng kể với một số dòng hàng hóa đang có mức thuế MFN cao.

Tuy nhiên, cần chú ý khi tận dụng thuế quan ưu đãi, thuỷ sản Việt Nam phải đáp ứng qui tắc xuất xứ CPTPP (trong khi thuế MFN không có điều kiện về quy tắc xuất xứ).

Ánh Dương