Doanh nghiệp

Viettel Post trượt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 dù doanh thu tăng 121%

20:00 | 01/02/2021

Chia sẻ

Vietel Post ghi nhận doanh thu cả năm 2020 tăng trưởng 121% lên 17.237 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 1% đạt 384 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 90% và 78% kế hoạch đặt ra.

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã: VTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận doanh thu thuần 5.549 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng đột biến 117% lên 5.403 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng hóa là 3.579 tỷ đồng và giá vốn dịch vụ cung cấp là 1.824 tỷ đồng. 

Phía Viettel Post cho biết các khoản chi phí sản xuất kinh doanh tăng, đặc biệt chi phí nhân công quý cuối năm tăng 20,5% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi gộp của Viettel Post giảm 41% còn 146 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nên lãi sau thuế của công ty chỉ còn giảm 32% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 77 tỷ đồng.

Viettel Post trượt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 dù doanh thu tăng trưởng 121% - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp.

Năm 2020, Viettel Post ghi nhận doanh thu 17.237 tỷ đồng, tăng 121% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế chỉ nhỉnh hơn năm trước đó 1% lên 384 tỷ đồng do giá vốn hàng bán cao. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu VTP đạt 4.066 đồng.

So sánh với kế hoạch doanh thu 19.232 tỷ đồng và lãi sau thuế 495 tỷ đồng đề ra đầu năm, tỷ lệ thực hiện của Viettel Post mới đạt 90% cho doanh thu và 78% cho lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đã vượt 4.363 tỷ đồng, tăng gần 970 tỷ đồng trong năm vừa qua. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 300 tỷ đồng lên 1.572 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng đột biến từ chưa tới 50 tỷ đồng lên 605 tỷ đồng.

Riêng khoản phải thu đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 260 tỷ đồng so với con số đầu kỳ, chủ yếu do khoản công nợ dịch vụ qua ví của Viettel Digital và Viettel Telecom.

Về nợ phải trả cũng tăng hơn 700 tỷ đồng lên 3.154 tỷ đồng. Vay nợ tài chính tăng 270 tỷ đồng lên 1.095 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là khoản vay từ BIDV và MBBank. Ngoài ra, trong năm công ty phát sinh gần 514 tỷ đồng khoản phải trả Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (VDS).

Thu Thủy