|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VEAM đề xuất chi gần 6.700 tỷ trả cổ tức năm 2023, tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu

16:43 | 27/05/2024
Chia sẻ
Năm 2023 VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về niêm yết.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM - Mã: VEA) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Bên cạnh các khó khăn của nền kinh tế thế giới, trong nước và các vấn đề xung đột địa chính trị, lãnh đạo VEAM cho biết một số tồn tại, vướng mắc của giai đoạn trước đây ở tổng công ty vẫn chưa thể giải quyết dút điểm, đặc biệt là công nợ khó đòi (trong đó bao gồm công nợ hỗ trợ vốn cho các đơn vị thành viên).

Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây, kinh doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan. Doanh nghiệp dự kiến còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ hàng tồn kho lâu năm, các sản phẩm mới đưa ra thị trường còn hạn chế.

Ngoài ra, các công ty con là công ty cổ phần muốn cơ cấu lại tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty mẹ vẫn rất khó khăn do cần phải đánh giá, phân tích và đề xuất phương án phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, bám sát định hướng phát triển tổng thể của VEAM.

Năm nay, VEAM lên kế hoạch công ty mẹ với tổng doanh thu 6.414 tỷ, giảm 22% so với thực hiện năm 2023 và dự báo lợi nhuận sau thuế giảm 19% còn 5.489 tỷ. VEAM cho biết kế hoạch lợi nhuận này chưa bao gồm trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm.

 

Công ty mẹ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng cao về doanh thu bán hàng từ các sản phẩm công nghiệp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ các dòng xe đang sản xuất, cũng như các dòng xe mới đưa ra thị trường.

Doanh thu thương mại, dịch vụ cũng được xây dựng mục tiêu tăng 124% song vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu bán hàng.

Ngoài ra, VEAM cũng song song tập trung đẩy mạnh tìm kiếm các phương án để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêu thụ số lượng xe tồn kho lâu năm tại VM (hiện đang triển khai thông qua hình thức bán đấu giá).

Doanh thu tài chính dự kiến chỉ bằng 74% thực hiện năm trước do hiệu quả hoạt động trong năm 2023 của các doanh nghiệp VEAM đầu tư góp vốn sụt giảm mạnh. Ngoài ra, mức lãi suất tiền gửi năm 2024 dự kiến cũng thấp hơn nhiều so với năm 2023 dẫn tới doanh thu đầu tư tài chính ngắn hạn ước chỉ bằng 50% so với năm trước. 

  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên. 

Năm 2024, VEAM cho biết sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tập trung tìm giải pháp về pháp lý, về thị trường, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn tại VM cũng như xe ô tô Changan và máy kéo ISEKI. 

Bên cạnh đó, tổng công ty sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại để hoàn thành mục tiêu quyết toán cổ phần hóa.

Đồng thời hoàn thiện đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu thoái vốn ở các đơn vị có vốn góp của VEAM nhưng đang hoạt động không hiệu quả và có ngành nghềhoạt động không tập trung vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai, khắc phục sở hữu chéo giữa các đơn vị có vốn góp VEAM, tập trung nguồn lực vào các công ty có ngành nghề kinh doanh phù hợp với VEAM.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, doanh nghiệp dự kiến dành 6.691 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền. Hiện VEAM có hơn 1,328 tỷ cổ phiếu đang lưu hành tức cổ tức khoảng 5.035 đồng/cp.

Tổng công ty cho hay hiện nay, Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2023 của VEAM. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp.

  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên. 

Trong buổi họp tới, VEAM cũng tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEA. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2023 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán, tuy nhiên trong năm 2023 VEAM chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về niêm yết. 

HK