|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TTC Sugar đã vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm

16:12 | 02/08/2021
Chia sẻ
Kết thúc niên độ 2020 – 2021, TTC Sugar đạt lãi trước thuế 798 tỷ đồng, vượt gần 21% mục tiêu lợi nhuận năm. Lãi ròng trong năm đạt 669 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm cho niên độ tài chính 2020 – 2021 (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021).

Doanh thu thuần tăng 10% trong quý IV so với cùng kỳ năm trước lên 4.152 tỷ đồng chủ yếu nhờ việc bán đường và mật đường. Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng nhẹ dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 21% lên 681 tỷ đồng.

Tổng các chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng mạnh khiến lãi sau thuế trong quý IV giảm 10% còn 195 tỷ đồng. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 197 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và quản lý tăng do công ty mở rộng thị phần, tung sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

TTC Sugar lãi ròng 669 tỷ đồng, vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2020 – 2021 (từ 1/4 đến 30/6/2021) của TTC Sugar.

Theo TTC Sugar, trong niên độ 2020 – 2021, công ty đã tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của TTC Sugar đạt 14.902 tỷ đồng, theo đó, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi các sản phẩm đường ghi nhận doanh thu lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95%.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 798 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước. Lãi ròng 669 tỷ đồng, tăng 84%.

Trong niên độ 2020 – 2021, TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 662 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 3,7% kế hoạch doanh thu và vượt gần 21% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của TTC Sugar đạt 20.516 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với thời điểm cuối tháng 3.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 6.222 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với ngày 31/3, chiếm khoảng 30% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 23,5% so với đầu quý, đạt 3.136 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của TTC Sugar đạt 12.467 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay gần 9.415 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu quý. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản bằng 0,45 lần tính ở thời điểm cuối quý IV; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu bằng 1,17 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 2,26 lần trong quý IV.

Thời gian qua, công ty đã huy động thành công 3.000 tỷ thông qua các thương vụ hợp tác với các tổ chức tài chính lớn ở Việt Nam và quốc tế. 

Cụ thể, công ty đã chào bán thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung dài hạn. Toàn bộ số tiền huy động được công ty sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng phạm vi thị trường

Tường Vy

Bàn luận mặt được và mất khi rút ngắn chu kỳ thanh toán, bước đệm hướng đến giao dịch trong ngày (T+0)

Bàn luận mặt được và mất khi rút ngắn chu kỳ thanh toán, bước đệm hướng đến giao dịch trong ngày (T+0)
Thông tin Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) dự thảo quy chế giao dịch mới thu hút được sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư. Trên các diễn đàn, hội nhóm chứng khoán, số đông tỏ ra hào hứng khi sớm được mua bán cổ phiếu hơn trước, số khác cho rằng điều chỉnh không như kỳ vọng giao dịch T+0 đưa ra trước đó.