Doanh nghiệp

Tồn kho thành phẩm của Tisco giảm hơn 430 tỉ đồng trong nửa đầu năm

18:00 | 18/07/2019

Chia sẻ

Tisco lãi ròng 37,5 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
ttxvn_cong_ty_co_phan_gang_thep_thai_nguyen_dat_tong_doanh_thu_hon_7900_ty_dong_150114584_408179

Tisco đã giảm hàng tồn kho thành phẩm hơn 430 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019

6 tháng đầu năm, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) đạt doanh thu thuần 5.486 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp chỉ ở mức trên 5%.

Chi phí tài chính 118 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái; các chi phí như bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm. Kết quả Tisco lãi ròng 37,5 tỉ đồng nửa đầu năm, giảm 11%. 

Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 đạt 10.210 tỉ đồng, trong đó gần một nửa là chi phí dở dang dài hạn nằm ở dự án Gang thép Thái nguyên Giai đoạn 2 (5.219 tỉ đồng). 

Một điểm đáng lưu ý ở Tisco là hàng tồn kho giảm 445 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm còn lại 1.964 tỉ đồng (chủ yếu do giảm tồn kho thành phẩm); tiền mặt tăng gần gấp 3 lên 233 tỉ đồng. 

Việc thanh lý bớt hàng tồn kho góp phần khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tisco nửa đầu năm dương 621 tỉ đồng. Trong giai đoạn này Tisco gần như không đầu tư thêm, tiền thu từ đi vay 1.796 tỉ đồng, chiều ngược lại trả nợ gốc vay 2.257 tỉ đồng, những con số đều giảm mạnh so với cùng giai đoạn 2018. 

Nợ phải trả cuối kỳ 8.313 tỉ đồng, bao gồm nợ vay ngắn hạn 2.486 tỉ đồng (giảm 428 tỉ đồng), nợ vay dài hạn 2.782 tỉ đồng, ngoài ra còn có khoản chi phí lãi vay giai đoạn xây dựng cơ bản 1.056 tỉ đồng. Tuy nhiên tại báo cáo tự lập, Tisco không nêu rõ các khoản vay này đến từ đâu. 

Đông A