|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tín dụng tại Hà Nội, TP HCM tăng trưởng cao gấp đôi cả nước

11:21 | 03/06/2024
Chia sẻ
Tín dụng tại hai đầu tàu kinh tế của cả nước đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao gấp hơn hai lần so với trung bình toàn nền kinh tế. Trong khi đó, tương tự xu hướng chung, huy động vốn của các TCTD tại hai thành phố này có sự sụt giảm so với đầu năm.

Tăng trưởng tín dụng cao gấp đôi cả nước

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 5/2024 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 3,801 triệu tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước và 5,09% so với cuối năm 2023. 

Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn ở mức 1,604 triệu tỷ đồng, tăng 6,61% so với cuối năm ngoái; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2,197 triệu tỷ đồng, tăng 4,01%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 1 của các tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức 1,9%. 

Theo đánh giá của Cục Thống kê Hà Nội, các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Cục Thống kê Hà Nội cũng thông tin thêm cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 15,05 % tổng dư nợ; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 18,9%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,93%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,14%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 5,14%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,36%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,43%. 

Ngoài ra, cơ quan này cho biết lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 7,5 - 9,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,6%/năm.

Số liệu tín dụng cuối năm 2023 của Hà Nội đã được điều chỉnh lại theo thông tin của các báo cáo từ tháng 2/2024 trở đi, khiến cho tăng trưởng tín dụng tháng 1 bị âm. Trong các báo cáo khác, Cục Thống kê Hà Nội từng ước tính tăng trưởng tín dụng tháng 1/2024 tăng 1% so với cuối năm trước. 

Cục Thống kê TP HCM cho biết tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tính đến 31/5 ước đạt 3,61 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước tính 1,717 triệu tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng dư nợ tín dụng, tăng 6,1% so với cuối năm ngoái. Dư nợ trung hạn, dài hạn ở mức 1,892 triệu tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng dư nợ, tăng 3,1% so với đầu năm.

Hai đầu tàu kinh tế của cả nước duy trì tín dụng dương, gấp hơn hai lần so với tăng trưởng toàn nền kinh tế. Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến ngày 10/5, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế mới chỉ đạt 1,95%. Trong hai tháng đầu năm, tín dụng đã từng tăng trưởng âm.

Huy động quay đầu giảm

Tại Hà Nội, ước tính đến cuối tháng 5, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD đạt 5,315 triệu tỷ đồng, tăng 0,15% so với tháng trước và giảm 0,38% so với cuối năm 2023. Trong đó tiền gửi đạt 4,674 triệu tỷ đồng, tăng 0,08% so với cuối 2023; phát hành giấy tờ có giá đạt 641.000 tỷ đồng, giảm 3,64%.

Lãi suất tiền gửi phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,8 - 3,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3 - 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 4,1 - 5,7%/năm. Lãi suất huy động cuối tháng 5 đã nhích nhẹ so với giai đoạn tháng 2, tháng 3.

Trên địa bàn TP HCM, đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động của các TCTD ước đạt 3,523 triệu tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 1,2% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động bằng tiền đồng ước đạt 3,212 triệu tỷ đồng, chiếm 91,2% tổng vốn huy động, giảm 2% so với đầu năm.

Theo thông tin từ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, huy động toàn nền kinh tế tính đến cuối tháng 4 đã giảm 1% so với thời điểm đầu năm. Huy động giảm trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đã chạm đáy vào cuối quý I/2024. 

Lãi suất huy động đã chạm đáy vào cuối tháng 3 và bắt đầu nhích nhẹ. (Ảnh: WiChart).

Minh Quang