|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tiêu thụ tăng, Cao su Đà Nẵng báo lãi tăng 126% quý III

17:38 | 18/10/2022
Chia sẻ
Kết thúc quý III, cao su Đà Nẵng hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 1.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77 tỷ đồng tăng lần lượt là 46%, 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng do doanh thu tiêu thụ tăng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,4% cùng kỳ năm ngoái lên 16,9% trong quý III.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của DRC ghi nhận 3.784 tỷ đồng tăng 24%, lợi nhuận sau thuế là 227 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nayDRC đặt kế hoạch doanh thu là 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 256 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã đạt 85mục tiêu doanh thu và 89chỉ tiêu lợi nhuận. 

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ cao su Đà Nẵng.  

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của DRC đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 469 tỷ đồng, chiếm 13% tài sản.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với giá trị hơn 1.770 tỷ đồng cuối quý III, tăng 24% so với đầu năm và chủ yếu là hàng mua đang đi trên đường, thành phẩm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 797 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn, tăng 39% so với đầu năm. Cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu của DRC là 1.828 tỷ đồng với 238 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh