Kiến thức Kinh tế

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP (Stock Market Capitalization-to-GDP Ratio) là gì?

19:39 | 11/03/2020

Chia sẻ

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP (tiếng Anh: Stock market capitalization-to-GDP ratio) được dùng để xác định giá trị của thị trường chung hiện tại đang bị đánh giá thấp hay cao hơn so với mức trung bình trong quá khứ.
Hệ số vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP (Stock Market Capitalization-to-GDP Ratio) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Advisorymandi.com

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP

Khái niệm

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP, tiếng Anh gọi là stock market capitalization-to-GDP ratio.

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP được dùng để xác định giá trị của thị trường chung hiện tại đang bị đánh giá thấp hay cao hơn so với mức trung bình trong quá khứ.

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP có thể tập trung vào một thị trường nhất định, ví dụ như thị trường Mỹ, hoặc áp dụng trên thị trường toàn cầu. Việc này tùy thuộc vào các giá trị đang được dùng để tính toán.

Tỉ lệ này được tính toán đơn giản bằng cách chia vốn hóa thị trường cổ phiếu cho tổng sản phẩm quốc nội.

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP còn được biết đến với tên gọi chỉ báo Buffett -  được đặt theo tên của nhà đầu tư Warren Buffett, người đã phổ biến công dụng của nó.

Hiểu rõ hơn về tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP

Tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP được dùng nhiều hơn đáng kể sau khi Warren Buffett nhận định nó "có thể là thước đo độc lập tốt nhất thể hiện tình hình định giá tại bất kì thời điểm nào".

Tỉ lệ này so sánh tổng giá trị của toàn bộ cổ phiếu với tổng giá trị sản xuất của quốc gia. Kết quả của phép tính này là một con số phần trăm trên GDP, đại diện cho giá trị của thị trường cổ phiếu.

Nhìn chung tại Mỹ, khi kết quả lớn hơn 100%, thị trường được xem là bị định giá cao, nếu xấp xỉ 50% - mức trung bình lịch sử của thị trường Mỹ thì được xem là bị định giá thấp. Trường hợp kết quả nằm trong khoảng từ 50% đến 75%, thị trường được xem là bị định giá thấp vừa phải.

Bên cạnh đó, thị trường sẽ được xem là định giá hợp lí khi tỉ lệ rơi vào khoảng 75% đến 90% và định giá cao vừa phải nếu nằm trong vùng từ 90% đến 115%. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc xác định vùng nào bị định giá thấp hay cao đang gây nhiều tranh cãi vì tỉ lệ này có xu hướng tăng dần trong dài hạn.

Tỉ lệ này cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng IPO và tỉ lệ công ty đại chúng so với công ty tư nhân. Nếu các nhân tố khác không thay đổi, tỉ lệ công ty đại chúng so với công ty tư nhân tăng cao sẽ làm cho tỉ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu trên GDP tăng theo, dù triển vọng giá trị không có gì thay đổi.

(Theo Investopedia)

Thiên Cơ