Tài chính

Tỉ lệ tối đa 30% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2022?

16:30 | 17/06/2019

Chia sẻ

Theo Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, lộ trình giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ gồm 3 giai đoạn. Dự kiến đến năm 2022, tỉ lệ này sẽ được giảm xuống còn tối đa là 30%.
photo1555061789089-1555061789187-crop-1555061795721729633751

Nhiều khả năng tỉ lệ tối đa 30% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2022. (Ảnh: VNE)

Vừa qua, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi chia sẻ trên cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về những vấn đề xung quanh Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36.

Bình luận về lộ trình giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn ho vay trung dài hạn, ông Hùng cho biết lộ trình này gồm 3 giai đoạn đến năm 2022, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn xuống còn 30%. NHNN sẽ kiểm soát được rủi ro thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống trước những thay đổi điều kiện kinh tế vĩ mô, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Như vậy, từ những thông tin được Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, nhiều khả năng lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn sẽ được áp dụng theo phương án thứ 2 trong dự thảo thay thế Thông tư 36. Theo phương án này, tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn tối đa là 30% sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2022.

Trước đó, tại dự thảo thay thế Thông tư 36, NHNN đề xuất 2 phương án giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn xuống còn 30%. Theo phương án 1, tỉ lệ tối đa vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ là 40% từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020. Còn từ 1/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tỉ lệ này sẽ được giảm về còn 35% và sẽ giảm tiếp về còn 30% từ 1/7/2021.

Trong khi theo phương án 2, lộ trình điều chỉnh chậm hơn. Cụ thể, từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020 tỉ lệ tối đa là 40%; từ 1/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tỉ lệ tối đa giảm còn 37%; từ 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 tối đa 34% và từ 1/7/2022 sẽ được giảm về tối đa 30%.


Quang Diệu