|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thu nhập phi tiền lương (Unearned Income) là gì? Đặc điểm và lợi ích

18:27 | 25/03/2020
Chia sẻ
Thu nhập phi tiền lương (tiếng Anh: Unearned Income) là thu nhập có được từ đầu tư và các nguồn khác không liên quan đến việc làm.
Thu nhập không kiếm được (Unearned Income) là gì? Đặc điểm và lợi ích - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Haikudeck)

Thu nhập phi tiền lương

Khái niệm

Thu nhập phi tiền lương trong tiếng Anh là Unearned Income. 

Thu nhập phi tiền lương là thu nhập có được từ đầu tư và các nguồn khác không liên quan đến việc làm.

Thu nhập phi tiền lương bao gồm lãi từ tài khoản tiết kiệm, lãi trái phiếu, tiền cấp dưỡng và cổ tức từ cổ phiếu.Thu nhập phi tiền lương, được gọi là nguồn thu nhập thụ động, là thu nhập không có được từ việc làm.

Đặc điểm của Thu nhập phi tiền lương

Thu nhập phi tiền lương khác với thu nhập do lao động (earned income), đó là thu nhập có được từ việc làm, công việc hoặc thông qua các hoạt động kinh doanh.

Thu nhập phi tiền lương không sử dụng để đóng góp cho các tài khoản hưu trí cá nhân (Individual Retirement Account - IRA).

Theo Sở Thuế vụ (IRS), thu nhập do lao động bao gồm tiền công, tiền lương, tiền tip và tiền tự kinh doanh.

Thuế sẽ khác nhau đối với thu nhập kiếm được và thu nhập phi tiền lương do sự khác biệt về bản chất.

Ngoài ra, thuế suất sẽ khác nhau giữa các nguồn thu nhập phi tiền lương.

Hầu hết các nguồn thu nhập phi tiền lương đều không phải chịu thuế quĩ lương, không phải chịu thuế việc làm.

Vì vậy, điều quan trọng đối với các cá nhân có thu nhập phi tiền lương là phải hiểu nguồn gốc và thuế đánh trên thu nhập của họ.

Các loại Thu nhập phi tiền lương

Thu nhập từ lãi và cổ tức là những loại thu nhập phi tiền lương phổ biến nhất.

- Thu nhập lãi, chẳng hạn như lãi thu được từ việc tiết kiệm tài khoản tiền gửi, khoản vay và chứng chỉ tiền gửi (CD), bị đánh thuế như thu nhập thông thường.

- Cổ tức, là thu nhập từ việc đầu tư, có thể bị đánh thuế ở mức thuế thông thường hoặc thuế suất vốn dài hạn

Đầu tư thường mang lại cổ tức thường xuyên cho cổ đông. Cổ tức có thể được trả vào tài khoản đầu tư hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc nửa năm một lần.

Mỗi cổ phiếu nhận được một tỉ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty, được gọi là tỉ suất cổ tức.

Thuế của tổng số tiền lãi cổ tức là ở mức thuế cổ tức hiện hành.Tiền kiếm được trong trường hợp này là thu nhập phi tiền lương, và thuế phải trả lúc này được coi là thuế thu nhập phi tiền lương.

Các nguồn thu nhập phi tiền lương khác bao gồm:

- Tài khoản hưu trí, lương hưu và tiền trợ cấp hằng năm.

- Thừa kế

- Quà tặng

- Trúng xổ số

- Trợ cấp cựu chiến binh

- Phúc lợi

- Thu nhập từ tài sản

Lợi ích của Thu nhập phi tiền lương

Thu nhập phi tiền lương đóng góp cho nguồn thu nhập kiếm được trước khi nghỉ hưu và thường là nguồn thu nhập duy nhất trong những năm sau khi nghỉ hưu.

Trong giai đoạn tích lũy, thuế được hoàn lại cho nhiều nguồn thu nhập phi tiền lương.

Các tư vấn thuế thường đề nghị đa dạng hóa việc nắm giữ để phát huy tác dụng của thuế đối với thu nhập phi tiền lương.

Ví dụ về Thu nhập phi tiền lương

Jan đầu tư $50.000 vào chứng chỉ tiền gửi. Tiền lãi cô ấy nhận được từ khoản đầu tư của mình được coi là thu nhập phi tiền lương.

Cô ấy cũng giành được $10.000 trong một chương trình trò chơi, nhưng cô ấy không nhận được toàn bộ số tiền thắng của mình. Vì Sở Thuế vụ IRS khấu trừ thuế và coi số tiền đó là thu nhập phi tiền lương

(Theo Investopedia)

Minh Hằng