Doanh nghiệp

Tập đoàn Sao Mai đặt mục tiêu tăng trưởng, doanh thu 14.700 tỉ đồng năm 2020

11:42 | 22/06/2020

Chia sẻ

Với chỉ tiêu doanh thu đề ra, tỉ lệ tăng trưởng tương ứng là 3%; theo đó lợi nhuận sau thuế tăng gần 6%, đạt 870 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) đã tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 18/6 vừa qua. 

Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 14.700 tỉ đồng, tăng nhẹ 3% so với mức thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế 870 tỉ đồng, tăng gần 6%.

Bên cạnh đó, phương án phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu để có vốn đầu tư dự án và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, kì hạn từ 3 - 5 năm. 

Tập đoàn Sao Mai đặt mục tiêu tăng trưởng, doanh thu 14.700 tỉ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 của ASM.

Trong đó, mảng thương mại thủy sản được dự báo có doanh thu khoảng 3.420 tỉ đồng, với doanh thu xuất khẩu khoảng 100 tỉ đồng. Công ty sẽ không mở rộng kinh doanh, chỉ giao dịch với những khách hàng truyền thống, tập trung chuyên môn hóa và để công ty thành viên IDI phát triển, mở rộng lĩnh vực chế biến và xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh.

Với mảng xây dựng, Sao Mai chỉ tập trung hoàn thành các công trình dở dang, không nhận tổng thầu cho các công ty trong Tập đoàn. Doanh thu mảng này dự kiến đạt khoảng 110 tỉ đồng. Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản dự kiến mang lại khoảng 560 tỉ đồng doanh thu.

Công ty xác định điện năng lượng mặt trời là lĩnh vực chủ chốt, tập trung đầu tư. Ngoài hai dự án điện mặt trời An Hảo 104Mwp (giai đoạn 1+2) và dự án điện mặt trời Long An 50Mwp đang khai thác đang khai thác, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 3,4 dự án điện An Hảo tại Tịnh Biên An Giang. Theo đó, doanh thu lĩnh vực năng lượng mặt trời dự đạt 580 tỉ đồng.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, đại hội cổ công đã thông qua việc không trả cổ tức năm 2019. Mức cổ tức năm 2020 dự kiến từ 10-20%, tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, các tờ trình khác về quyết định đầu tư các dự án lớn, giao dịch bán tài sản của công ty, mức chi trả thù lao cho HĐQT, ...đều được cổ đông Tập đoàn Sao Mai thông qua.

Thu Thảo