|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Saigontourist lãi ròng gần 290 tỷ năm 2022 sau hai năm thua lỗ vì dịch bệnh

14:21 | 05/06/2023
Chia sẻ
Năm 2022, doanh thu của Saigontourist đã tăng trưởng mạnh so với mức nền thấp của hai năm trước đó song vẫn chưa hồi phục so với trước dịch. Đồng thời, công ty cũng có lãi trở lại sau hai năm thua lỗ do COVID-19.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 do AASC thực hiện kiểm toán.

Theo đó, năm 2022, Saigontourist có doanh thu thuần gần 4.114 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Công ty cũng thoát khỏi cảnh kinh doanh dưới giá vốn khi ghi nhận lãi gộp 444 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gộp 97 tỷ đồng).

Chi phí tài chính tăng vọt từ mức âm 1,4 tỷ đồng ở năm 2021 lên 31 tỷ đồng nhưng không được công ty thuyết minh rõ. Chi phí bán hàng của công ty cũng tăng mạnh gấp 2,4 lần, lên 103 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Saigontourist cũng đã ghi nhận được khoản lãi 162 tỷ đồng tại các công ty liên kết thay vì lỗ 161 tỷ đồng như ở cùng kỳ.

Cả năm, Saigontourist lãi ròng 289 tỷ đồng, đánh dấu việc thoát lỗ sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (năm 2021 lỗ ròng 466 tỷ đồng và năm 2020 lỗ ròng 331 tỷ đồng).

(Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán của Saigontourist).

Thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của công ty đạt 11.397 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm. Công ty có 3.241 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn, tăng 8% so với đầu năm và chiếm 28% tài sản.  

Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 3.748 tỷ đồng (chiếm 33% tài sản), trong đó, hơn 3.000 tỷ đồng là đầu tư vào các công ty liên kết.

Theo báo cáo tài chính, Saigontourist có 22 công ty liên kết và 7 công ty liên doanh. Trong đó, có những đơn vị đang vận hành những khách sạn nổi tiếng và lâu đời tại nhiều địa phương như Công ty liên doanh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle vận hành Khách sạn Caravelle tại TP HCM (Saigontourist nắm 49%) và Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế vận hành Khách sạn Sài Gòn Morin tại TP Huế (Saigontourist nắm 50%).

Bên cạnh đó, Saigontourist còn có 11 công ty con bao gồm Công ty liên doanh Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist; CTCP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long;... Doanh nghiệp còn đang trực tiếp vận hành các Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel); Khách sạn Cửu Long (Majestic Hotel); Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel); Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon);...

Khách sạn Majestic nằm trên đường Bạch Đằng, quận 1, TP HCM. (Ảnh: VNtrip).

Nợ phải trả tại cuối năm của doanh nghiệp là 2.302 tỷ đồng với dư nợ vay tài chính chỉ chiếm 251 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 9.095 tỷ đồng, gồm 1.049 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 462 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,25 lần.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm ghi nhận 744 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền từ kinh doanh đạt 58 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư 668 tỷ đồng (nhờ các khoản cổ tức, lãi cho vay) và dòng tiền tài chính hơn 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (công ty con duy nhất mà Saigontourist nắm 100% vốn) cũng đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với doanh thu 2.601 tỷ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ và ghi nhận lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng, sau hai năm thua lỗ do COVID-19.  

Đăng Nguyên

Chuyên gia FIDT đưa ra ba kịch bản hút tiền của NHNN
FIDT cho rằng NHNN sẽ tiếp tục hút thanh khoản đến khi chạm mục tiêu về tỷ giá hoặc chạm giới hạn về ưu tiên nền thanh khoản hỗ trợ kinh tế.