|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Petrolimex lãi trước thuế đạt 2.741 tỷ, thực hiện 82% kế hoạch năm nhờ giá xăng dầu tăng

16:10 | 31/07/2021
Chia sẻ
Mặc dù tập đoàn đã có lãi trở lại, song dòng tiền trong 6 tháng đầu năm lại âm với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.166 tỷ đồng so với 2.899 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX), doanh thu thuần Petrolimex đạt 46.589 tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Petrolimex, doanh thu tăng mạnh một phần do trong quý, giá dầu thế giới (WTI) tiếp tục có xu hướng tăng 25% từ đầu quý lên 73,47 USD/thùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết chính sách kiểm soát và ứng phó trong phòng dịch COVID-19 có nhiều hướng thay đổi theo hướng khoanh vùng trên toàn quốc nên hoạt động kinh doanh xăng dầu được thuận lợi.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng với mức cao hơn doanh thu thuần nên biên lãi gộp của tập đoàn giảm từ 10,2% xuống 8,9%. 

Khấu trừ các chi phí hoạt động tăng trong kỳ và hụt thu lợi nhuận khác, Petrolimex báo lãi sau thuế 1.514 tỷ đồng, tăng 35%. Đây cũng là kết quả lợi nhuận quý cao nhất của tập đoàn kể từ đầu năm 2017.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 84.836 tỷ đồng, tăng 30%. Tập đoàn chuyển từ trạng thái lỗ sau thuế 693 tỷ đồng sang có lãi 2.250 tỷ đồng sau thuế.

Như vậy, sau hai quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 2.741 tỷ đồng, PLX đã thực hiện được 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Mặc dù tập đoàn đã có lãi trở lại, song dòng tiền trong 6 tháng đầu năm lại âm với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.166 tỷ đồng so với 2.899 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu do tăng tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Petrolimex báo lãi 2.250 tỷ đồng, hàng tồn kho và khoản phải thu tăng mạnh - Ảnh 2.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Petrolimex tăng hơn 7.270 tỷ đồng so với đầu năm lên 68.380 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho tăng lần lượt 60% và 32% lên 11.528 tỷ đồng và 12.447 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dưới một năm là 18.166 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả trong 6 tháng đầu năm đã tăng gần 11% lên 40.936 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn, mức tăng chính do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn.

Tập đoàn đi vay tổng cộng 15.666 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu vào cuối kỳ là 27.443 tỷ đồng, tăng 14%.

Mỹ Linh