|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

ACV lãi 1.685 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm

14:53 | 31/07/2021
Chia sẻ
ACV ghi nhận sự cải thiện từ doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính trong quý II, lãi trước thuế của ACV công ty đạt 618 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.572 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, vì vậy lợi nhuận gộp trong quý II được cải thiện ở mức 74 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm. Biên lãi gộp đạt 4,7% trong quý II.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh 66% lên 926 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ. 

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 94% xuống còn 23 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 156% lên 366 tỷ đồng chủ yếu do trong kỳ công ty có ủng hộ quỹ vắc xin.

Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng trong quý II trong khi cùng kỳ đạt lợi nhuận âm; Lợi nhuận của cổ đông ACV đạt 413 tỷ đồng.

ACV báo lãi sau thuế quý II đạt 413 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của ACV.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt 3.476 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNTT) đạt 1.685 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế thuộc về cổ đông công ty 1.275 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020.

Năm 2021, ACV đặt mục tiêu doanh thu 10.564 tỷ đồng, LNTT 2.359 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 33% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch LNTT năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của ACV đạt gần 56.369 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 33.191 tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm, chiếm gần 60% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của ACV là 18.103 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là gần 14.597 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với đầu năm, đa số là nợ vay dài hạn. Nợ vay chiếm khoảng 38% vốn chủ sở hữu tính ở thời điểm cuối quý II.

Tường Vy