Hàng hóa

Ngành mía đường Australia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc đang sử dụng thuốc BVTV bị cấm tại VN

07:46 | 27/11/2019

Chia sẻ

Theo VSSA, các quốc gia này đang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa các chất mà Việt Nam đã cấm sử dụng khi sản xuất đường và đường khác, trong đó có si rô ngô, đường lỏng HFCS và mật rỉ.

Ngày 25/11, Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam (VSSA) có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc một số quốc gia trồng mía và trồng ngô để sản xuất đường và đường khác, trong đó có si rô ngô, đường lỏng HFCS và mật rỉ đang sử dụng một số chất bảo vệ thực vật mà Việt Nam đã cấm đưa vào sản xuất.

Cụ thể theo VSSA ngành nông nghiệp mía của các quốc gia như Australia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất như 2,4D, Paraquat, Glyphosat, Chlorpyrifos, Fipronil, Malathion, Acephate...

Một số Qui định của Bộ NN&PTNT:

- Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV 08/02/2017 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

- Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/04/2019 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

- Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

- Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Tuy nhiên, "theo các qui định của Bộ NN&PTNT thì việc các nước sử dụng các chất bảo vệ thực vật như trên, bất chấp tác động đến sức khỏe của người tiêu dùng, chỉ với mục đích giảm giá thành và tăng cạnh tranh cho sản xuất, xuất khẩu nông sản nói chung, mặt hàng đường và đường khác nói riêng, là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đồng thời sẽ có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng Việt Nam khi sử dụng sản phẩm đường và đường khác từ các nước trên", VSSA nhận định tại văn bản báo cáo.

Nguyên nhân là các hóa chất cực độc, sau khi nông dân sử dụng, lưu dẫn vào cây trồng, nguồn nước, môi trường... và có thể tồn dư trong sản phẩm đường và đường khác được chế biến từ cây mía, cây ngô.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam, bảo vệ sản xuất trong nước và thực hiện nghiêm các qui định của của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp Hội Mía Đường Việt Nam đề xuất một số biện pháp để kiểm soát các loại đường, đường khác trong đó có đường lỏng HFCS và mật rỉ trong việc nhập khẩu.

Cụ thể, kiểm tra chất lượng đường và đường khác khi nhập khẩu để xác định tồn dư các chất bảo vệ thực vật mà Việt Nam cấm và chỉ cho phép đưa vào tiêu thụ sau khi xác định rằng hoàn toàn không có dấu vết các chất cấm nêu trên trong các sản phẩm đường và đường khác nhập khẩu. 

"Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chỉ tiêu an toàn của Tiêu chuẩn Việt Nam cho các sản phẩm đường thô, đường trắng, đường lỏng từ si rô ngô và mật rỉ về mức tồn dư các hoạt chất trong các loại thuốc bảo vệ thực vật đã cấm sử dụng tại Việt Nam hoặc khẩn trương xây dựng ngay Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia (QCVN) về các sản phẩm này", VSSA nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, cần điều chỉnh bổ sung Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT để đưa các sản phẩm đường thô, đường trắng, đường lỏng tử si rô ngô (HFCS) và mật rỉ vào danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ NN&PTNT.

Đồng thời, trong thời gian hoàn chỉnh các hành lang pháp lí, VSSA đề xuất Bộ NN&PTNT cần có những hướng dẫn kiểm soát tạm thời nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng Việt Nam.

Như Huỳnh