|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

8 doanh nghiệp được giao nhập khẩu 107.000 tấn đường

07:42 | 29/11/2023
Chia sẻ
Tổng lượng đường năm 2023 được phân giao theo phương thức đấu giá là 107.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 90%. Trong đó có 5 doanh nghiệp được giao nhập khối lượng lớn, khoảng 20.000 tấn/công ty.

Ngày 28/11, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá đã tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã số HS 17.01) được phân giao là 119.000 tấn.

Kết quả của phiên, tổng lượng đường năm 2023 được phân giao theo phương thức đấu giá là 107.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 90%.

Có 8 thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023, cụ thể như sau 

STT

Tên thương nhân

Số lượng (tấn)

Giá đăng ký (triệu đồng)

1

Công ty Cổ phần Đường Việt Nam

20.000

2,5

2

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

20.000

2,5

3

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa

20.000

2,55

4

Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

20.000

2,5

5

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

20.000

2,35-2,45

6

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

5.000

2,3-2,35

7

Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

1.000

2,3

8

Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô Miền Bắc

1.000

2,3

Trước đó, năm 2022, 7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 125.000 tấn đường bổ sung niên vụ 2021 – 2022.

Trong đó, 5 doanh nghiệp được phân giao 100.000 tấn đường thô bổ sung, mỗi doanh nghiệp nhập 20.000 tấn, bao gồm CTCP Đường Việt Nam; CTCP Thành Thành Công Biên Hòa; CPTP Hàng tiêu dùng Biên Hòa; Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa; CTCP Đường Quảng Ngãi.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp được phân giao 25.000 tấn đường tinh luyện bổ sung, bao gồm công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam với 20.000 tấn; công ty TNHH Nước giải khát Cocacola Việt Nam khoảng 5.000 tấn.

Hoàng Anh