|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Tân Uyên hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng, EPS đạt 8.158 đồng

19:02 | 15/07/2019
Chia sẻ
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động tài chính của Nam Tân Uyên tăng đột biến 87,2%, đạt 105,4 tỉ đồng.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019. Theo đó, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 47,4 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với quí II/2018. Giá vốn hàng bán gia tăng khiến lợi nhuận gộp quí II của công ty đạt 35,4 tỉ đồng, giảm 26,13%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gần 42% quý vừa qua, lên 45,4 tỉ đồng. Chủ yếu đến từ việc công ty được chia cổ tức và lợi nhuận 17,43 tỉ đồng, trong khi cùng kì chỉ đạt 4,4 tỉ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Tân Uyên đạt gần 70 tỉ đồng trong quí II, tăng 8%.

Trong khi đó, các khoản chi phí của công ty không có nhiều biến động. Kết quả là Nam Tân Uyên ghi nhận lãi ròng tăng 10%, đạt 60,8 tỉ đồng.

NTC

Nguồn: Hoàng Linh tổng hợp

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Nam Tân Uyên không có sự biến động về doanh thu thuần. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng đột biến 87,2%, đạt 105,4 tỉ đồng. Dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 48,8%, đạt 130,5 tỉ đồng.

Kế hoạch năm 2019, Nam Tân Uyên đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 303,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 130,2 tỉ đồng. Như vậy, Nam Tân Uyên đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.

Bên cạnh đó, với kết quả kinh doanh khởi sắc, thu nhập trên cổ phiếu (EPS) nửa đầu năm 2019 của Nam Tân Uyên đạt 8.158 đồng, cao hơn đáng kể so với mức 5.484 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt 3.452 tỉ đồng, tăng 51 tỉ đồng so với đầu kì. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc tiền và tương đương tiền của Nam Tân Uyên tăng từ 93 tỉ đồng đầu năm lên 380 tỉ đồng. Đầu tư tài chính đến hạn của công ty giảm từ 1300 tỉ đồng xuống còn 1.052 tỉ đồng. Các khoản này chủ yếu dưới dạng tiền gửi ngân hàng có kì hạn. 

NTC2

Khoản tiền gửi ngân hàng nghìn tỉ của Nam Tân Uyên tại thời điểm 30/6. Nguồn: BCTC

Ngày 5/8 tới đây, Nam Tân Uyên chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền, tỉ lệ 100%. Tương ứng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 10.000 đồng. Ngày thanh toán là 15/8.

Hoàng Linh