Doanh nghiệp

KCN Nam Tân Uyên đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 72% năm 2019

11:37 | 13/06/2019

Chia sẻ

Kế hoạch doanh thu dự kiến 303 tỉ đồng, giảm 55%, kế hoạch lợi nhuận ròng 130 tỉ đồng, giảm 72%.
img0012a-15555544926151767071992

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, năm 2019 CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) sẽ bắt đầu triển khai cho thuê đất và nhà xưởng tại dự án KCN mở rộng giai đoạn 2 – NTC3.

Theo đó, diện tích cho thuê đất là 20 ha, dự kiến đem về từ 6,2 – 6,6 triệu USD; diện tích cho thuê nhà xưởng 4.000 m2, thu từ 9.200 USD – 10.000 USD mỗi tháng.

Năm 2019, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch kinh doanh sụt giảm mạnh. Doanh thu dự kiến 303 tỉ đồng, giảm 55% so với năm 2018; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh dự kiến 169 tỉ đồng, giảm 68%, doanh thu hoạt động tài chính 134 tỉ đồng.

Chi phí cho hoạt động kinh doanh kế hoạch tăng mạnh 45% lên 137 tỉ đồng, chi phí tài chính tăng 72% lên 21 tỉ đồng. Doanh thu giảm, chi phí tăng, lợi nhuận ròng của Nam Tân Uyên trong năm 2019 vì thế sẽ giảm mạnh 72% so với năm 2018, chỉ còn 130 tỉ đồng. Kế hoạch cổ tức 50%, chỉ bằng 1/4 so với mức 200% của năm ngoái.

Kế hoạch đầu tư 350 tỉ đồng, trong đó dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC – 3) đang chờ quyết định thỏa thuận dự án đầu tư và quyết định thỏa thuận giá trị bồi thường cây cao su cho CTCP Cao su Phước Hòa từ Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Sau khi được UBND tỉnh Bình Dương giao đất, nếu thuận lợi Nam Tân Uyên cho biết có thể cho thuê đất vào quý IV/2019.


Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng