|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mirae Asset Việt Nam báo lãi năm 2023 giảm gần 25%, cho vay margin 13.400 tỷ đồng

07:04 | 22/01/2024
Chia sẻ
Chứng khoán Mirae Asset lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 137,7 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 566,3 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ.

KQKD quý IV/2023 của Mirae Asset. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Trong Báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 mới công bố, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt hơn 628 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so với quý IV/2022.

Trong đó, đóng góp 58,8% tổng doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu 369,6 tỷ đồng, tương đương con số cùng kỳ năm trước đó; tiếp đến là doanh thu môi giới chứng khoán 153,1 tỷ đồng; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 40,5 tỷ đồng, giảm 39,6%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 13,6% xuống 51,5 tỷ đồng.

Cùng chiều với doanh thu, chi phí hoạt động quý IV/2023 của Mirae Asset cũng giảm nhẹ 6,9% xuống gần 438 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu chiếm gần 52,6% tổng chi phí, đạt 230,5 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 46,5% xuống còn 36 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí môi giới chứng khoán tăng 39% lên 164,3 tỷ đồng. 

Kết quả là, Mirae Asset lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 137,7 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 566,3 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ.

Thời điểm cuối quý IV/2023, tổng giá trị tài sản của Mirae Asset đạt 19.984 tỷ đồng, giảm khoảng 3 tỷ đồng so với cuối quý III/2023. Trong đó, cho vay margin đạt 13.400 tỷ đồng, chiếm 67,1% tổng tài sản và giảm nhẹ 4,4% so với cuối quý III/2023. 

Cho vay margin của Mirae Asset Việt Nam. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL của Mirae Asset đạt 411,2 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cuối quý III/2023. Trong đó gồm 212,1 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi; 162,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ; 36,5 tỷ đồng cổ phiếu. 

Danh mục HTM thời điểm cuối quý IV/2023 đạt 1.139 tỷ đồng, gồm 1.030 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 100 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Với danh mục AFS có giá trị 212,7 tỷ đồng, gồm 201,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 10,5 tỷ đồng cổ phiếu. Trong quý IV/2023, Mirae Asset đã bán toàn bộ hơn 1,5 tỷ đồng cổ phiếu của Nova Consumer Group. Như vậy, danh mục cổ phiếu của công ty còn 10,5 tỷ đồng cổ phiếu của Seoul Metal Việt Nam (đang lãi 62,9%, tương đương 6,6 tỷ đồng).

Danh mục AFS của Mirae Asset thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi