|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mirae Asset Việt Nam báo lãi sau thuế quý II giảm 24%, cho vay margin hơn 13.500 tỷ đồng

07:15 | 21/07/2023
Chia sẻ
Kết thúc quý II, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận doanh thu và chi phí hoạt động gần tương tự mức ở cùng kỳ năm ngoái. Cho vay margin đạt 13.502 tỷ đồng, chiếm 65,7% tổng tài sản công ty.

KQKD quý II/2023 của Mirae Asset. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Trong Báo cáo tài chính riêng quý II/2023 mới công bố, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 607,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý II/2022.

Trong đó, đóng góp 55,5% tổng doanh thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu 336,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5%; tiếp đến là doanh thu môi giới chứng khoán 135,6 tỷ đồng, giảm 20,3%; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 26,1 tỷ đồng, giảm 57,1%. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 88,4% lên 99,5 tỷ đồng.

Ngược chiều với doanh thu, chi phí hoạt động quý II của Mirae Asset tăng nhẹ 2,6% lên 399,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu chiếm gần 63% tổng chi phí, đạt 251,5 tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 87,4% xuống còn 9,7 tỷ đồng.

Kết quả là, Mirae Asset lãi sau thuế quý II đạt 136,1 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 264,5 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Cho vay margin của Mirae Asset Việt Nam. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Thời điểm cuối quý II, tổng giá trị tài sản của Mirae Asset đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay margin đạt 13.502 tỷ đồng, chiếm 65,7% tổng tài sản và tăng nhẹ 6,9% so với đầu năm.

Tại ngày 30/6, danh mục FVTPL của Mirae Asset đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 13,4 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó gồm 667,1 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi; 352,1 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; 118 tỷ đồng chứng chỉ quỹ; và 11,5 tỷ đồng cổ phiếu.

Danh mục HTM đạt 2.935 tỷ đồng, gồm 2.715 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 200 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi; và 20 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Với danh mục AFS có giá trị 262,9 tỷ đồng, gồm 196,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 66,2 tỷ đồng cổ phiếu. Chi tiết danh mục cổ phiếu, công ty đang nắm giữ 54,2 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Tôn Đông Á (đang ghi nhận lãi 8,4%, tương đương 4,5 tỷ đồng); 10,5 tỷ đồng cổ phiếu CTCP Seoul Metal Việt Nam (lãi 62,9%, tương đương 6,6 tỷ đồng); và 1,5 tỷ đồng cổ phiếu Nova Consumer Group.

Danh mục AFS của Mirae Asset thời điểm đầu năm và cuối quý II/2023. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi