|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mảng bất động sản đem về gần 3.700 tỷ doanh thu cho CII năm 2022

11:20 | 31/01/2023
Chia sẻ
Trong năm 2022, mảng bất động sản đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu của CII với 64%. Kế tiếp là mảng thu phí giao thông chiếm 25%. Còn lại là doanh thu từ mảng xây dựng, cung cấp nước sạch, lắp đặt vật tư ngành nước...

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.865 tỷ đồng tăng 193% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện từ 13% lên 16%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 34% lên 234 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm 23% còn 353 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của CII đạt 44 tỷ đồng trong khi quý IV/2022 lỗ 368 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 366 tỷ đồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ CII.

Luỹ kế năm 2022, công ty ghi nhận 5.756 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 101% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 896 tỷ đồng trong khi năm 2021 lỗ 242 tỷ đồng.

So với kế hoạch tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng 757 tỷ đồng cho năm 2022. Với 731 tỷ đồng lãi ròng, CII hoàn thành 97% mục tiêu lợi nhuận và 72% kế hoạch doanh thu.

Trong năm 2022, mảng bất động sản đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu với 3.662 tỷ đồng, chiếm 64%. Kế tiếp là mảng thu phí giao thông với 1.445 tỷ đồng, chiếm 25%. Còn lại là doanh thu từ mảng xây dựng, cung cấp nước sạch, lắp đặt vật tư ngành nước...

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tổng tài sản của CII tính đến cuối quý IV/202228.596 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu là 473 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 của CII là 1.641 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm. Trong đó, giá trị các bất động sản đang chờ bán chiếm 66% hàng tồn kho với 1.079 tỷ đồng, đây là các dự án Khu nhà ở Chung cư ở lô 3.15, lô 3.2 và số 512 Điện Biên Phủ.

Tính đến cuối quý IV/2022, CII bỏ ra 1.881 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 39% so với đầu năm. Trong đó số tiền thu được từ thoái vốn CTCP Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) là 897 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của CII tại ngày 31/12/2022 là 14.582 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nguồn vốn, chủ yếu là vay từ ngân hàng. Trong đó trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới gần 3.134 tỷ đồng và 3.085 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Trong năm 2022, công ty phải trả khoảng 1.120 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý IV/2022, vốn chủ sở hữu CII đạt 8.331 bao gồm 2.493 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh

Tổng tài sản của Fed bật tăng gần 400 tỷ USD trong hai tuần, liệu lạm phát có bùng lên lần nữa?
Tổng tài sản của Fed tăng mạnh trong hai tuần gần đây, xóa sạch nỗ lực thắt chặt tiền tệ và thu hẹp bảng cân đối kế toán trong hơn 4 tháng trước đó.