|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhu cầu tiêu thụ đá ở Mỹ và châu Âu lao dốc, lợi nhuận Vicostone giảm 56% quý IV/2022

08:51 | 31/01/2023
Chia sẻ
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm sụt giảm cùng với các chi phí gia tăng khiến lợi nhuận sau thuế quý cuối năm của Vicostone giảm 56%.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Vicostone (Mã: VCS), doanh thu thuần đạt 1.227 tỷ đồng giảm 34%, lợi nhuận sau thuế khoảng 207 tỷ đồng giảm 56% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 35% xuống 30%.

Công ty cho rằng, lợi nhuận lao dốc đến từ việc doanh thu giảm khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đá của Vicostone giảm, đặc biệt là tại các thị trường chính là Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp tăng cũng tác động đến lợi nhuận của công ty.

Luỹ kế cả năm 2022, Vicostone ghi nhận 5.660 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế là 1.149 tỷ đồng; giảm lần lượt 20% và 35% so với năm trước. Với 1.377 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty mới hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 68% mục tiêu doanh thu năm.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Vicostone.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty đạt 6.590 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền khoảng 1.102 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (39%) của Vicostone là hàng tồn kho với 2.578 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, tăng 30% so với đầu năm, chủ yếu là hàng hoá, thành phẩm và nguyên vật liệu.

Tổng nợ vay của công ty cuối năm ngoái khoảng 1.434 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng ngắn hạn. Tổng số lãi mà Vicostone phải trả trong năm 2022 là 50 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý IV/2022 của công ty là 4.869 tỷ đồng bao gồm 3.161 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên 30/1, cổ phiếu VCS dừng tại 56.000 đồng/cp, giảm 53% so với mức đỉnh một năm trước.

Diễn biến giá cổ phiếu VCS một năm gần đây. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh