Doanh nghiệp

Lợi nhuận Gemadept chạm đáy 7 năm

10:19 | 03/02/2021

Chia sẻ

Năm 2020, Gemadept lãi sau thuế giảm 29% còn 438 tỷ đồng và là năm công ty báo lãi thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 mới công bố, Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) ghi nhận doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 703 tỷ đồng. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng cao khiến lãi gộp giảm nhẹ 2% còn 197 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 25% so với quý IV/2019 và chi phí bán hàng tăng 11% kéo lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp còn 65 tỷ đồng, giảm 2% so với số lãi ghi nhận trong quý IV năm trước đó.

Cả năm 2020, doanh thu Gemadept giảm nhẹ 1% còn 2.604 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế giảm 29% so với năm 2019 xuống còn 438 tỷ đồng. Đây là năm công ty báo lãi thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Nguyên nhân chính do lãi thanh lý các khoản đầu tư giảm từ 95 tỷ đồng năm 2019 còn 17 tỷ đồng năm 2020 kéo doanh thu hoạt động tài chính giảm 74% còn 28 tỷ đồng. Ngoài ra, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 32% so với cùng kỳ, đạt 160 tỷ đồng.

Gemadept chạm đáy lợi nhuận 7 năm - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Gemadept đạt 9.858 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng từ đầu năm. 

Công ty đang đầu tư dở dang tại 6 dự án chính, gồm Khu dân cư Rạch Chiếc; loạt dự án trồng cao su của Pacific Pride, Pacific Pearl, Pacific Lotus; Cảng Nam Hải Đình Vũ; dự án cải tạo nền bãi nhà máy dầu Bình An. Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang hết năm 2020 là 1.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với con số đầu năm.

Thu Thủy