|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Dược Hậu Giang lần đầu vượt mốc nghìn tỷ

17:28 | 19/01/2024
Chia sẻ
Năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của công ty dược này vượt mốc nghìn tỷ đồng, đồng thời có lượng tiền nhàn rỗi hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang (Mã: DHG) đạt 1.535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ, tăng lần lượt 15% và 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Biên lãi gộp thu hẹp từ 47% cùng kỳ về 43% quý vừa rồi do giá vốn tăng nhanh.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải kết quả tăng trưởng trên nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng.

Lũy kế cả năm, công ty dược đầu ngành ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 5.015 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc nghìn tỷ với con số cụ thể 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022, tương đương lãi gần 2,9 tỷ đồng mỗi ngày. 

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023.

 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Dược Hậu Giang tăng 17% so với đầu năm lên 6.071 tỷ đồng. Mức tăng chính đến từ các khoản phải thu (tăng 31% lên 721 tỷ), hàng tồn kho (tăng 22% lên 1.527 tỷ) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 4,6 lần lên 521 tỷ). 

Cuối tháng 12/2023, công ty dược phẩm nắm giữ hơn 2.324 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, chiếm 38% tổng tài sản. Năm ngoái, công ty thu về 202 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Trong khi đó, doanh nghiệp chỉ đi vay 572 tỷ đồng, hoàn toàn là ngắn hạn tại ngày cuối năm. Trong 2023, Dược Hậu Giang đã đi vay 1.524 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 1.067 tỷ.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ đạt 1.218 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023, chiếm 1/4 vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp đang dành 2.458 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.081 tỷ đồng. 

Minh Hằng