Kiến thức Kinh tế

Lập mô hình tài chính (Financial Modeling) là gì? Ví dụ về lập mô hình tài chính

15:09 | 22/11/2019

Chia sẻ

Lập mô hình tài chính (tiếng Anh: Financial Modeling) là quá trình tạo ra bản tóm tắt thu nhập và chi phí của một công ty dưới dạng bảng tính có thể được sử dụng để tính toán tác động của một sự kiện hoặc quyết định trong tương lai.
Top-Institute-for-better-Training-on-Financial-Modeling-min

Hình minh họa. Nguồn: Slaconsultantsindia.com

Lập mô hình tài chính

Khái niệm

Lập mô hình tài chính trong tiếng Anh là Financial Modeling.

Lập mô hình tài chính là quá trình tạo ra bản tóm tắt thu nhập và chi phí của một công ty dưới dạng bảng tính có thể được sử dụng để tính toán tác động của một sự kiện hoặc quyết định trong tương lai.

Lập mô hình tài chính có nhiều ứng dụng cho việc điều hành công ty. Các nhà phân tích tài chính thường sử dụng nó để phân tích và dự đoán hiệu suất cổ phiếu của một công ty có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các sự kiện hoặc quyết định điều hành trong tương lai. 

Lập mô hình tài chính là việc biểu diễn bằng số các đại diện cho một phần hoặc tất cả các khía cạnh hoạt động của một công ty.   

Giám đốc điều hành công ty có thể sử dụng mô hình tài chính để ước tính các chi phí và dự kiến lợi nhuận của một dự án được đề xuất, từ đó có thể ra quyết định. 

Các nhà phân tích tài chính sử dụng mô hình tài chính để dự đoán tác động của thay đổi chính sách kinh tế hoặc bất kì sự kiện nào khác đối với cổ phiếu của một công ty.

Lập mô hình tài chính còn được sử dụng để ước tính giá trị của doanh nghiệp hoặc để so sánh họ với các doanh nghiệp tương tự trong ngành. Chúng cũng được sử dụng trong hoạch định chiến lược để thử nghiệm các kịch bản khác nhau, tính toán chi phí của các dự án mới, quyết định ngân sách và phân bổ nguồn lực của công ty.   

Các mô hình tài chính tiêu biểu gồm có phân tích dòng tiền chiết khấu, phân tích độ nhạy hay các mô hình đánh giá chuyên sâu. 

Ví dụ về Lập mô hình tài chính 

Lập mô hình tài chính tốt sẽ cung cấp các giả định cơ bản cho nhà phân tích. 

Ví dụ mục thường được dự báo nhất là tăng trưởng doanh thu. Tăng trưởng doanh thu được ghi nhận là mức tăng (hoặc giảm) trong tổng doanh thu gần nhất so với quí trước. Đây là hai đầu vào duy nhất cần có để lập mô hình tài chính tính tăng trưởng doanh số.

Mục đích của mô hình là ước tính tăng trưởng doanh số nếu có một quyết định hay một sự kiện nào đó được đưa ra.   

Mặt khác, các nhà phân tích chứng khoán quan tâm đến tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng. Vì vậy, bất kì yếu tố nào có ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đó đều được các nhà phân tích xử lí bằng mô hình tài chính.   

Ngoài ra, việc so sánh các công ty cũng rất quan trọng để đưa ra kết luận về một cổ phiếu. Nhiều mô hình tài chính giúp nhà đầu tư ra quyết định lựa chọn sở hữu cổ phiếu nào giữa các đối thủ khác nhau trong cùng một ngành.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo