Tài chính

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 1/2021

12:00 | 06/01/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi cao nhất đang được áp dụng tại VPBank là 6,2%/năm. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất này tại sản phẩm Phát Lộc Thịnh Vượng trên kênh Online, số tiền tối thiểu 50 tỷ đồng tại kỳ hạn 36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân mới nhất được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố, lãi suất tiền gửi VND không có sự thay đổi so với ghi nhận đầu tháng trước.

Tiết kiệm thường và Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ có cùng khung lãi suất giao động trong khoảng từ 3,25%/năm đến 5,5%/năm, kỳ hạn gửi linh hoạt từ 1 tháng đến 36 tháng.

VPBank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm khác nhau cho 5 khung tiền gửi: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất huy động cho các khoản tiết kiệm dưới 300 triệu đồng có phạm vi từ 3,25%/năm đến 5%/năm. Tiếp đó,các khoản tiết kiệm từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ áp dụng suất từ 3,35% đến 5,2%/năm. Khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng niêm yết lãi suất từ 3,45% đến 5,2%/năm; từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng biểu lãi suất dao động trong khoảng từ 3,45% đến 5,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cao nhất cho các khoản tiết kiệm từ 50 tỷ đồng trở lên, giao động trong khoảng từ 3,45%/năm đến 5,5%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất ngân hàng ấn định chung ở mức 0,2%/năm. Ngân hàng không áp dụng kỳ hạn tuần đối với Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank niêm yết tại quầy tháng 1/2021

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 1/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: VPBank

Tiền gửi tiết kiệm thường trên kênh online được ưu đãi lãi suất cao hơn 0,2 điểm % so với gửi ở quầy tại tất cả các kỳ hạn tương ứng. Khung lãi suất giao động trong khoảng từ 3,45%/năm đến 5,7%/năm. Lãi suất cao nhất áp dụng tại sản phẩm tiết kiệm này là 5,7%/năm khi gửi số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Các khách hàng ưu tiên của VPBank khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1%năm so với lãi suất niêm yết.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank trên kênh online

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 1/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Bên cạnh đó VPBank cũng đang triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như: Tiết kiệm Standard Savings, Tiết kiệm gửi góp Easy Savings và Easy Savings@Kids, Tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng, Tiết kiệm gửi góp Dream Savings, Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng, Tiết kiệm An Thịnh Vượng, Tiết kiệm bảo chứng thấu chi, Tiết kiệm Bảo toàn Thịnh Vượng,....

Đáng chú ý, khi mở tiết kiệm tại sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng, khách hàng được hưởng lãi suất ngân hàng ưu đãi hơn so với tiết kiệm thường. Lãi suất tiền gửi tại quầy được triển khai trong phạm vi từ 3,45%/năm đến 5,6%/năm. Tiền gửi qua kênh Online có khung lãi suất được niêm yết từ 3,65%/năm đến 6,2%/năm. Các kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Theo quan sát, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VPBank đang là 6,2%/năm. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất này tại sản phẩm Phát Lộc Thịnh Vượng trên kênh Online, số tiền tối thiểu 50 tỷ đồng tại kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng tháng 1/2021

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 1/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank

 

Ngọc Mai