Tài chính

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 6/2021 cao nhất là 5,6%/năm

16:49 | 01/06/2021

Chia sẻ

Khảo sát ngày 1/6, ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi niêm yết tại quầy dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên biểu lãi suất tại quầy và trực tuyến tại ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân ghi nhận có một số thay đổi.

Khảo sát bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong tháng 6, lãi suất tại quầy và lãi suất tiền gửi online tăng tại một số kỳ hạn.

Trong đó, Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân được niêm yết tại quầy với lãi suất từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn gửi được ngân hàng triển khai từ 1 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng duy trì ở mức 2,9%/năm. Tiếp đó tiền gửi tại kỳ hạn 3 tháng có lãi suất không đổi là 3,2%/năm. Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được áp dụng lãi suất lần lượt là 3,8%/năm và 3,9%/năm.

Khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng đang được niêm yết với lãi suất là 5,6%/năm, tăng 0,1 điểm % so với tháng trước. Tại kỳ hạn 24 tháng, Vietcombank đang huy động vốn với lãi suất là 5,4%/năm, tăng 0,1 điểm %. Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng tại ba kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng được ấn định cùng mức 5,3%/năm, không đổi so với tháng trước.

Đối với các khoản tiết kiệm trong thời gian ngắn 7 ngày và 14 ngày, ngân hàng áp dụng lãi suất ở mức khá thấp 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn dành cho các khoản tiết kiệm tất toán trước kỳ hạn tại Vietcombank được ấn định ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank niêm yết tại quầy dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

2,90%

2 tháng

2,90%

3 tháng

3,20%

6 tháng

3,80%

9 tháng

3,90%

12 tháng

5,60%

24 tháng

5,40%

36 tháng

5,30%

48 tháng

5,30%

60 tháng

5,30%

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1 tháng

2,90%

2 tháng

2,90%

3 tháng

3,20%

6 tháng

3,80%

9 tháng

3,80%

12 tháng

5,50%

24 tháng

5,30%

36 tháng

5,30%

48 tháng

5,30%

60 tháng

5,30%

Nguồn: Vietcombank

Tương tự, lãi suất huy động dành cho khách hàng Tổ chức cũng được giữ nguyên so với tháng trước. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 1 - 60 tháng được triển khai trong phạm vi từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy đối với khách hàng Tổ chức

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,20%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,80%

2 tháng

2,80%

3 tháng

3,10%

6 tháng

3,50%

9 tháng

3,50%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,40%

36 tháng

4,40%

48 tháng

4,40%

60 tháng

4,40%

Nguồn: Vietcombank

Trong khi lãi suất niêm yết tại quầy được giữ nguyên thì Vietcombank đã có động thái điều chỉnh đối với biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến. Trước đây, lãi suất trực tuyến được triển khai tương đương với lãi suất tại quầy ở các kỳ hạn tương ứng. Tuy nhiên trong tháng này, lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi trực tuyến đồng loạt tăng 0,1 điểm % tại các kỳ hạn 3 - 24 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến theo khảo sát ghi nhận được trong phạm vi từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 24 tháng. Tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank niêm yết ở mức cao nhất là 5,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tháng 6/2021

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,20%

1 tháng

2,90%

3 tháng

3,30%

6 tháng

3,90%

9 tháng

3,90%

12 tháng

5,60%

24 tháng

5,40%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,10%

Nguồn: Vietcombank

Ngọc Mai