Tài chính

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2021 mới nhất

16:00 | 03/12/2021

Chia sẻ

Trong tháng 12, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Vietcombank không điều chỉnh mới. Do đó, khách hàng cá nhân vẫn sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 3%/năm đến 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Khảo sát ngày 3/12, ghi nhận Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) không điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân so với tháng trước. Do đó, tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 60 tháng dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ vẫn tiếp tục được áp dụng lãi suất trong khoảng 3,5%/năm đến 5,5%/năm. Lãi suất được niêm yết tại quầy với tiền gửi VND.

Trong đó, tiền gửi tại kỳ hạn 1 và 2 tháng được áp dụng lãi suất ở mức 3%/năm. Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 3 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 3,3%/năm. Còn khi khách hàng gửi tiền tại hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2021 mới nhất - Ảnh 1.

Nguồn: Vietcombank

Từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi cao hơn rõ rệt so với các kỳ hạn dưới 1 năm trước đó. Cụ thể, ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất 5,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng Vietcombank cao nhất mà khách hàng cá nhân sẽ nhận được khi gửi tiết kiệm theo phương thức lĩnh lãi tại quầy.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 24 - 60 tháng được niêm yết với lãi suất là 5,3%/năm, không ghi nhận biến động mới so với tháng trước.

Với các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn là 7 ngày và 14 ngày, Vietcombank tiếp tục áp dụng mức lãi suất là 0,2%/năm. Còn khi khách hàng gửi tiền không kỳ hạn sẽ chỉ nhận được mức 0,1%/năm khi rút tiền tại quầy.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0.10%

7 ngày

0.20%

14 ngày

0.20%

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3.30%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5.50%

24 tháng

5.30%

36 tháng

5.30%

48 tháng

5.30%

60 tháng

5.30%

Nguồn: Vietcombank

Tương tự, biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp cũng tiếp tục được giữ nguyên không đổi. Vietcombank triển khai lãi suất dao động trong khoảng từ 2,9%/năm đến 4,4%/năm, giới hạn trong kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, dưới hình thức nhận lãi vào cuối kỳ.

Trường hợp khách hàng doanh nghiệp gửi tiết kiệm ở tiền gửi thanh toán không kỳ hạn thì mức lãi suất nhận về sẽ là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,9%

2 tháng

2,9%

3 tháng

3,2%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,6%

24 tháng

4,4%

36 tháng

4,4%

48 tháng

4,4%

60 tháng

4,4%

Nguồn: Vietcombank

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, Vietcombank còn triển khai thêm sản phẩm tiết kiệm online cũng cùng đa dạng các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm này là 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn 12 tháng.

Đối với việc khách hàng tất toán trước hạn, Vietcombank có một số điều chỉnh như sau: Khi khách hàng gửi tiền trực tuyến và rút trước hạn 14 ngày sẽ không nhận được lãi suất. Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến trên 1 tháng, khi khách hàng rút tiền trước hạn chỉ được hưởng 0,1%/năm trong tháng này.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank trong tháng 12

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

3 tháng

3,5%

6 tháng

4,1%

9 tháng

4,1%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

Nhã Lam