Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 12/2021 cao nhất là 6,6%/năm

17:49 | 02/12/2021

Chia sẻ

Trong tháng 12, ngân hàng OceanBank vẫn giữ nguyên phạm vi lãi suất với mức cao nhất là 6,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi cá nhân có kỳ hạn 18 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ của Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục không đổi trong tháng 12, cụ thể là vào khoảng 3,3 - 6,6%/năm đối với cả hai hình thức gửi tại quầy và qua kênh online.

Hai kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng và 2 tháng, lần lượt có mức lãi suất là 3,3%/năm và 3,4%/năm. Ba kỳ hạn tiếp theo, gồm 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng, được triển khai với chung mức 3,5%/năm. Tương tự, ngân hàng duy trì mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng.

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 12/2021 cao nhất là 6,6%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Khi chọn gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm. Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 - 13 tháng và 15 tháng, ngân hàng tiếp tục niêm yết mức lãi suất lần lượt là 6,1%/năm và 6,25%/năm.

Khảo sát mới nhất cho thấy, mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất vẫn là 6,6%/năm, được huy động cho các kỳ hạn dài ngày, gồm 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Bên cạnh các kỳ hạn nêu trên, khách hàng có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần tại OceanBank cũng sẽ nhận lãi suất không đổi, hiện khá thấp với mức 0,2%/năm.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,30

3,30

02 tháng

3,40

3,40

03 tháng

3,50

3,50

04 tháng

3,50

3,50

05 tháng

3,50

3,50

06 tháng

5,30

5,30

07 tháng

5,30

5,30

08 tháng

5,40

5,40

09 tháng

5,40

5,40

10 tháng

5,50

5,50

11 tháng

5,80

5,80

12 tháng

6,10

6,10

13 tháng

6,10

6,10

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vẫn ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm trong tháng 12, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 1 - 24 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tiếp tục có mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm.

Trường hợp chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận các khoản lãi suất cụ thể như sau: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ, kỳ hạn 1 - 24 tháng), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng, kỳ hạn 2 - 24 tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý, kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng).

Với các khoản tiền gửi Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, OceanBank hiện huy động lãi suất trong khoảng 0,1 - 0,15%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

Thảo Vy