Tài chính

Lãi suất Ngân hàng VIB cao nhất tháng 8/2021 là bao nhiêu?

16:17 | 04/08/2021

Chia sẻ

Hiện nay, lãi suất cao nhất qua khảo sát tại ngân hàng VIB hiện là 6,3%/năm dành cho khoản tiền gửi online từ 1 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn là 24 tháng và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Khảo sát trong tháng 8, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm giống như tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiếp tục có phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,2%/năm dành cho các khoản tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó, lãi suất được phân loại theo 4 mức tiền gửi như sau: từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, ngân hàng VIB niêm yết lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 5 tháng đối với số tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng là 3,5%/năm. Còn số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại các kỳ hạn này, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 3,6%/năm.

Trong khi đó, các khoản tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng tại kỳ hạn 6 - 11 tháng đồng loạt được VIB triển khai lãi suất ở mức là 5,3%/năm. Còn với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất đang được áp dụng cho những kỳ hạn này là 5,4%/năm.

Ngoài ra đối với các khoản tiết kiệm mở mới từ 1000 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016 tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất ngân hàng VIB vẫn cùng ấn định mức 6,19%/năm.

Tiếp đó, các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 1 tỷ tại hai kỳ hạn là 15 tháng và 18 tháng tiếp tục được ngân hàng VIB quy định với lãi suất tiết kiệm lần lượt là 5,8%/năm và 6%/năm. Sau đó ngân hàng này cộng thêm 0,1 điểm % đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại cả hai kỳ hạn nói trên.

Cũng trong tháng 8 này, lãi suất tiền gửi khách hàng được nhận sẽ ở mức 6,1%/năm khi gửi các khoản tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và đăng ký tại hai kỳ hạn dài là 24 tháng và 36 tháng. Thêm nữa, ngân hàng này cũng cộng thêm 0,1 điểm % tại mỗi kỳ hạn trên khi khách hàng có khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đặc biệt, riêng các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, ngân hàng VIB tiếp tục duy trì lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Còn với những khoản tiền tiết kiệm mà khách hàng tất toán trước hạn sẽ chỉ hưởng theo lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất dưới đây đang được VIB áp dụng cho khách hàng có tiền gửi theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất được ấn định cho các hình thức trả lãi khác được quy đổi theo công thức của ngân hàng này theo từng thời kỳ.

Bảng lãi suất ngân hàng VIB áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn tháng 8/2021 mới nhất 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

6 tháng

5,2%

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

7 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

8 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

9 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

10 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

11 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

18 tháng

6,0%

6,0%

6,1%

6,1%

24 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

36 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

Nguồn: VIB.

Bên cạnh đó, hình thức tiền gửi tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ vẫn được ngân hàng VIB duy trì khung lãi suất trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,3%/năm. Khi gửi tiền dưới hình thức này, khách hàng sẽ được nhận lãi suất cao hơn khi gửi tại quầy là 0,1 điểm % đối với hầu hết các kỳ hạn.

Như vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng VIB hiện là 6,3%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi online từ 1 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn là 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi online ngân hàng VIB

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

6 tháng

5,3%

5,3%

5,4%

5,4%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

8 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

9 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

10 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

11 tháng

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

15 tháng

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

18 tháng

6,1%

6,1%

6,2%

6,2%

24 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

36 tháng

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

Nguồn: VIB. 

Quỳnh Hương