Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 8/2019

16:05 | 08/08/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất của Techcombank là 7%/năm đối với khách hàng thường và 7,1% đối với khách hàng ưu tiên. Với hình thức gửi online mức này được cộng thêm 0,2 điểm %.

techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank).

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) đã thực hiện điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 5/7 với việc giảm lãi suất niêm yết ở nhiều kì hạn, mức giảm từ 0,1 - 0,2 điểm %.

Riêng tại các kì hạn 18 tháng và 24 tháng, lãi suất tiết kiệm phát lộc được điều chỉnh tăng từ 6,6% - 6,9%/năm lên đồng loạt mức 7%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tại quầy của Techcombank.

Đối với khách hàng trung niên từ 50 tuổi trở lên mức lãi suất tiết kiệm này thường cao hơn 0,1 điểm % ở hầu hết kì hạn trừ kì hạn 18 tháng là 24 tháng. Đồng thời, đối với khách hàng ưu tiên, lãi suất áp dụng cũng được cộng thêm 0,1 điểm %.

Ngân hàng phân chia lãi suất theo số tiền gửi gồm: dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên. Mức chênh lệch giữa các khung số tiền là 0,1 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm không kì hạn tại Techcombank đã giảm từ 0,3%/năm về 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 8/2019

Screen Shot 2019-08-08 at 15

Nguồn: Techcombank.

Đối với hình thức tiết kiệm phát lộc online, mức lãi suất dược áp dụng tại các kì hạn thường cao hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy. 

Với khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm 1 tháng áp dụng là 5,3%/năm cao hơn với mức gửi thông thường là từ 4,9% - 5,1%/năm, không qui định số tiền gửi.

Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức này là 7,2%/năm tại các kì hạn từ 18 tháng - 24 tháng dành cho khách hàng thường và 7,3%/năm cho khách hàng ưu tiên.

Biểu lãi suất tiền gửi phát lộc online mới nhất tháng 8

Screen Shot 2019-08-08 at 15

Nguồn: Techcombank.

Trúc Minh