|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 2/2019 cao nhất là 8,65%/năm

15:31 | 11/02/2019
Chia sẻ
Trong tháng 2/2019, SCB triển khai 6 sản tiền gửi tiết kiệm với mức lãi cao nhất là 8,65%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.
lãi suất ngân hàng SCB
lai suat ngan hang scb cao nhat thang 22019 bat ngo tang len 865nam
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Nguồn: SCB)

Trong tháng 2/2019, Ngân hàng SCB tiếp tục triển khai 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bao gồm: Tiết kiệm thông thường, tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày, tiền gửi online, tiết kiệm Đắc Lộc Phát và tiết kiệm Đắc Lộc Tài. Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất là 8,65% áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.

Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường theo hình thức lĩnh lãi cuối kì có lãi suất dao động từ 5,4% - 7,75%/năm theo các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; kì hạn từ 2 đến 5 tháng cùng được áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 6 đến 9 tháng có mức lãi từ 7,1%/năm; kì hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất lần lượt là là 7,35%/năm và 7,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang được hưởng cùng mức lãi suất là 7,7%/năm.

Kì hạn 24 và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 7,75%/năm.

Ngoài ra, tiền gửi không kì hạn có lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng SCBlãi suất ngân hàng đối với tiền gửi thông thường ngày 11/2/2019

Loại tiền gửi Lĩnh lãi cuối kỳ (%/Năm) Lĩnh lãi hàng năm (%/Năm) Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/Năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/Năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/Năm) Lĩnh lãi trước (%/Năm)
Không kỳ hạn - - - - 1,00 -
Có kỳ hạn - - - - - -
1 tháng 5,4 - - - - 5,33
2 tháng 5,5 - - - 5,42 5,34
3 tháng 5,5 - - - 5,43 5,35
4 tháng 5,5 - - - 5,44 5,36
5 tháng 5,5 - - - 5,45 5,37
6 tháng 7,1 - - 6,96 6,87 6,17
7 tháng 7,1 - - - 6,88 6,18
8 tháng 7,1 - - - 6,89 6,19
9 tháng 7,1 - - 6,97 6,9 6,2
10 tháng 7,3 - - - 6,91 6,21
11 tháng 7,35 - - - 6,92 6,22
12 tháng 7,5 - 7,06 6,98 6,93 6,23
13 tháng ** 7,7 - - - 6,94 6,24
15 tháng 7,7 - - 6,99 6,95 6,25
18 tháng 7,7 - 7,07 7 6,96 6,26
24 tháng 7,75 7,2 7,08 7,01 6,97 6,27
36 tháng 7,75 7,21 7,09 7,02 6,98 6,28

Nguồn: Website SCB

Tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online

Tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online có lãi suất huy động dao động từ 5,45% - 8,65%/năm. Theo đó, kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5%/năm

Tiền gửi kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng được hưởng mức lãi suất là 5%/năm

Các kì hạn từ 6 tháng trở lên có mức lãi suất huy động cao hơn rõ rệt. Cụ thể, kì hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 8,1%/năm, 8,15%/năm, 8,2%/năm, 8,25%/năm, 8,35%/năm, 8,45%/năm và 8,55%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang có cùng mức lãi suất cao nhất là 8,65%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm online ngày 11/2/2019

KỲ HẠN GỬI

LÃI SUẤT LĨNH LÃI CUỐI KỲ

(%/ NĂM)

1 tháng 5,45
31 ngày 5,5
39 ngày 5,5
45 ngày 5,5
2 tháng 5,5
3 tháng 5,5
4 tháng 5,5
5 tháng 5,5
6 tháng 8,1
7 tháng 8,15
8 tháng 8,2
9 tháng 8,25
10 tháng 8,35
11 tháng 8,45
12 tháng 8,55
13 tháng 8,65
15 tháng 8,65
18 tháng 8,65
24 tháng 8,65
36 tháng 8,65

Nguồn: Website SCB

Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát, hiện SCB chỉ áp dụng cho khách hàng mở mới tại 5 kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với cùng mức lãi suất là 8,65%/năm.

Bên cạnh 3 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trên, hiện SCB cũng triển khai 3 sản phẩm khác là tiền gửi tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày và tiết kiệm Đắc Lộc Tài với mức lãi suất huy động thấp hơn.

Tuy nhiên, SCB cũng lưu ý, các mức lãi suất nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với sản phẩm tiết kiệm Đắc Lộc Phát ngày 11/2/2019

lai suat ngan hang scb cao nhat thang 22019 bat ngo tang len 865nam
Nguồn: Website SCB

Xem thêm

Quốc Thụy

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/6: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/6: VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.223 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.