Tài chính

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm

11:37 | 04/03/2019

Chia sẻ

Trong tháng 3/2019, SCB triển khai 6 sản tiền gửi tiết kiệm với mức lãi cao nhất là 8,65%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SBC)

Trong tháng 3/2019, SCB triển khai 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân là Tiết kiệm thông thường, tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày, tiền gửi online, tiết kiệm Đắc Lộc Phát và tiết kiệm Đắc Lộc Tài.

Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất là 8,65% áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.

Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường theo hình thức lĩnh lãi cuối kì có lãi suất dao động từ 5,4% - 7,75%/năm theo các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; tiết kiệm kì hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 6 đến 9 tháng được hưởng lãi suất 7,1%/năm; kì hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được hưởng cùng mức lãi suất là 7,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 7,75%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, lãi suất SCB đang áp dụng là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 4/3

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website SCB

Tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online

Đối với tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online, lãi suất huy động  hiện đang dao động từ 5,45% - 8,65%/năm.

Theo đó, kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5%/năm

Tiền gửi kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng được hưởng mức lãi suất là 5%/năm

Các kì hạn từ 6 tháng trở lên có mức lãi suất huy động cao hơn rõ rệt. Cụ thể, kì hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 8,1%/năm, 8,15%/năm, 8,2%/năm, 8,25%/năm, 8,35%/năm, 8,45%/năm và 8,55%/năm.

Đáng chú ý, tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8,65%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm online ngày 4/3/2019

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Website SCB

Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát, hiện SCB chỉ áp dụng cho khách hàng mở mới tại 5 kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với cùng mức lãi suất huy động là 8,65%/năm.

Bên cạnh 3 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trên, hiện SCB cũng triển khai 3 sản phẩm khác là tiền gửi tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày và tiết kiệm Đắc Lộc Tài với mức lãi suất huy động thấp hơn.

Tuy nhiên, SCB cũng lưu ý, các mức lãi suất nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát ngày 4/3/2019

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm - Ảnh 4.

Nguồn: Website SCB

Mạnh Đức