Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2019 cao nhất là 7,1%/năm

16:25 | 03/04/2019

Chia sẻ

Trong tháng 4/2019, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Techcombank là 7,1%/năm dành cho khách hàng cá nhân, sản phẩm tiết kiệm phát lộc online tại các kì hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2019 cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Lãi suất Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong tháng 4/2019 tăng nhẹ so với tháng 3 tại một số kì hạn gửi.

Theo đó, đối với sản phẩm tài khoản phát lộc dành cho khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm dao động từ 5 – 6,9%/năm. Lãi suất tăng dần theo số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên.

Đặc biệt đối với kì hạn 3 tháng và 6 tháng, Techcombank chia làm hai loại lãi suất riêng biệt. Loại lãi suất thông thường và lãi suất đặc biệt. Loại lãi suất đặc biệt áp dụng với các khoản tiền gửi mở mới từ 100 triệu của khách hàng từ đủ 50 tuổi trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, mức lãi suất đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 5%/năm; kì hạn 3 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 5,1%/năm và 5,3%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt.

Tiền gửi kì hạn 4 và 5 tháng đang có mức lãi suất huy động là 5,1%/năm.

Kì hạn 6 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 6,2%/năm  (tăng 0,3 điểm % so với tháng 3) và 6,4%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt (tăng 0,3 điểm %); kì hạn 7 - 8 tháng là 6%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 6,1%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 12 tháng đến 20  tháng có cùng mức lãi suất là 6,6%/năm. Các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng đang được huy động với mức lãi suất 6,7%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, mức lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kì hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, lãi suất áp dụng đều cao hơn 0,2 điểm % tại tất cả các kì hạn so với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.

Đối với khách hàng ưu tiên, mức lãi suất áp dụng với mỗi kì hạn đều cao hơn 0,1%/năm so với khách hàng thường.

Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở hình thức Tiết kiệm phát lộc là 7%/năm áp dụng với các khách hàng ưu tiên tại các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng và số tiền gửi trên 3 tỉ đồng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Sản phẩm phát lộc tại ngày 3/4/2018

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2019 cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website Techcombank

Đáng chú ý, đối với sản phẩm tiết kiệm online,Techcombank đang áp dụng mức lãi suất cao hơn so với mức gửi tại quầy thông thường. Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm phát lộc online là 7,1% áp dụng cho các kì hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng (giảm 0,1 điểm % so với tháng 2).

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Sản phẩm tiết kiệm online tại ngày 3/4/2018

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 4/2019 cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Website Techcombank

Mạnh Đức