|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2019: Lãi suất tiền gửi thông thường cao nhất 7,75%

11:56 | 02/10/2019
Chia sẻ
Trong tháng 10/2019, SCB tiếp tục triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Trong đó, sản phẩm tiền gửi thông thường vẫn có lãi suất huy động cao nhất 7,75% cho ì hạn 36 tháng.
scb-1812_tltb

Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Trong tháng 10/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân.

Các sản phẩm bao gồm: Tiết kiệm thông thường, tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày, tiền gửi online, tiết kiệm Đắc Lộc Phát, tiết kiệm Đắc Lộc Tài, Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm.

Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất 8,55% thuộc về sản phẩm Đắc Lộc Phát có kì hạn từ 13 tháng trở lên.

Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Đây là loại tiền gửi có hạn từ 1 đến 36 tháng với lãi suất dao động trong khoảng 5,4-7,75%. Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng ở mức 5,4%/năm; tiết kiệm các kì hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 6 đến 9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm; kì hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Trong khi, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất là 7,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang được SCB huy động theo mức lãi suất cao nhất 7,75%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB áp dụng mức lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 2/10:

photo-1-15675911166241220552920

Nguồn: SCB

Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Loại sản phẩm này được SCB áp dụng cùng một mức lãi suất huy động 8,55%/năm cho các kì hạn gửi là 13, 15, 18, 24 và 36 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối và định hàng tháng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai cả phương thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm tiền gửi này với mức lãi suất là 8%/năm cho tất cả các kì hạn gửi.

Tuy nhiên, mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời . Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 2/10:

photo-1-15675927450871668261870

Nguồn: SCB

Tiền gửi tiết kiệm online

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online, SCB áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi và mức lãi suất cao. Khi gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, khách hàng được hưởng ưu đãi cộng thêm 0,3%/năm.

Hiện, lãi suất huy động sản phẩm này đang dao động trong khoảng 5,45% - 8,3%/năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm. Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm

Kì hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động là 7,8%/năm, 7 tháng là 7,85%/năm, 8 tháng là 7,9%/năm, 9 tháng là 7,95%/năm, 10 tháng là 8%/năm, 11 tháng là 8,05%/năm và 12 tháng là 8,2%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm online tại ngày 2/10/2019:

photo-1-1567593068522879163390

Nguồn: SCB.

TH

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.