Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Quốc dân (NCB) mới nhất tháng 10/2019

22:13 | 04/10/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất được của hình thức tiết kiệm tại quầy của NCB là 8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và 24 tháng.

dbe3f5cc96a5ebde5c13b2527b7eb816_image002

Ngân hàng Quốc Dân (NCB)

Đầu tháng 10, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết trước đó với lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng dao động từ 5,3% đến 8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất được của hình thức tiết kiệm thường (8%/năm) được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng lĩnh lãi cuối kì hiện có lãi suất lần lượt là 5,3%/ năm và 5,35%/năm. Tiền gửi kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có lãi suất là 5,4%/năm. Tiết kiệm kì hạn 6 - 8 tháng cùng được hưởng lãi suất là 7,4%/năm,...

Đối với tiền gửi không kì hạn, NCB đang áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm và các kì hạn ngắn như 1 tuần và 2 tuần được hưởng mức lãi suất là 1%/năm.

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thường, NCB cũng có nhiều sản phẩm huy động khá đa dạng khác như: Tiết kiệm An phú, Tiết kiệm mẹ yêu con, tiết kiệm tích luỹ,...

Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân tại ngày 5/10

Kì hạnPhương thức lĩnh lãi (%/năm)
Cuối kì1 tháng3 thángĐầu kì
Không kì hạn0,5  
01 Tuần1   
02 Tuần1   
01 Tháng5,3  5,28
02 Tháng5,355,34 5,3
03 Tháng5,45,38 5,33
04 Tháng5,45,36 5,3
05 Tháng5,45,35 5,28
06 Tháng7,47,297,337,14
07 Tháng7,47,27 7,09
08 Tháng7,47,25 7,05
09 Tháng7,57,327,367,1
10 Tháng7,57,3 7,06
11 Tháng7,57,28 7,02
12 Tháng87,727,777,41
13 Tháng87,7 7,36
15 Tháng7,67,287,336,94
18 Tháng7,97,497,547,06
24 Tháng87,447,496,9
30 Tháng7,66,987,026,39
36 Tháng7,66,876,916,19
60 Tháng7,66,466,495,51

Nguồn: Website NCB

Trúc Minh