Tài chính

Lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 9/2020

17:48 | 09/09/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Phuơng Đông tiếp tục duy trì và không thay đổi so với tháng trước. Lãi suất cao nhất là 8,2%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên tại kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Khảo sát ngày 9/9 tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Tuy nhiên, biểu lãi suất huy động vẫn nằm trong phạm vi từ 4%/năm - 8,2%/năm áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên, trả lãi cuối kì.

Trong đó, khoản tiền gửi tại kì hạn 1 tháng đến 5 tháng được giữ nguyên so với đầu tháng 8. Theo đó, lãi suất kì hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt ở các mức là 4%/năm và 4,1%/năm; còn khi khách hàng gửi tiền tại các kì hạn như 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng sẽ được hưởng cùng lãi suất là 4,15%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại kì hạn 6 tháng đến 8 tháng được ấn định lãi suất chung là 6%/năm, giảm tới 0,5 điểm %. Từ kì hạn 9 tháng đến 11 tháng, lãi suất đồng loạt giảm 0,4 điểm % cho mỗi kì hạn xuống ấn định lãi suất là 6,2%/năm. Kì hạn 12 tháng được qui định lãi suất là 6,5%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tại các kì hạn 15, 18 và 21 tháng được áp dụng lần lượt là 6,6%/năm, 6,7%/năm và 6,8%/năm. Theo đó, kì hạn 15 tháng giảm 0,15 điểm %, kì hạn 18 tháng và 21 tháng cùng giảm 0,1 điểm % mỗi kì hạn.

Đặc biệt trong tháng 9 này, Ngân hàng Phương Đông không triển khai lãi suất cho kì hạn 24 tháng trở lên mà thay đổi thành kì hạn cụ thể 24 tháng và thêm kì hạn 36 tháng. Lãi suất huy động tại kì hạn 24 tháng và 6,85%/năm, kì hạn 36 tháng là 6,9%/năm.

Đáng chú ý, với các khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên, Ngân hàng Phương Đông áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở. Theo đó, lãi suất cơ sở tại kì hạn 12 tháng là 8,1%/năm và tại kì hạn 13 tháng là 8,2%/năm. Có thể thấy 8,2%/năm là mức lãi suất cao nhất đang được triển khai tại OCB ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, tiền gửi tại kì hạn ngắn như 1 tuần - 3 tuần hưởng chung lãi suất 0,2%/năm, tiền gửi không kì hạn ấn định lãi suất 0,1%/năm, không đổi so với đầu tháng trước. 

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi cao hơn từ 0,1 - 0,2 điểm % và tương ứng với các kì hạn tương như gửi tiết kiệm thường tại quầy.

Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng áp dụng với tiết kiệm thường có kì hạn 1 tháng trở lên, số tiền tối thiểu 1 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết. Đối với tiết kiệm trực tuyến kì hạn 1 tháng trở lên, số tiền từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng được cộng 0,1%/năm; số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất. 

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng với khách hàng cá nhân tháng 9/2020

Lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 9/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: OCB

 

Quỳnh Hương