Tài chính

Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 8/2020: Cao nhất 7,05%/năm

18:12 | 10/08/2020

Chia sẻ

Khảo sát trong tháng 8, lãi suất tiền gửi ngân hàng GPBank giảm 0,3%/năm tại nhiều kì hạn. Lãi suất cao nhất hiện là 6,8%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng PGBank tháng 8/2020: Cao nhất 7,05%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (Nguồn: GPBank)

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế. Trong đó, GPBank có một số điều chỉnh hạ lãi suất từ kì hạn 6 tháng đến 36 tháng. Biểu lãi suất ngân hàng GPBank sau điều chỉnh dao động trong khoảng 4,25% - 6,8%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng, lãi trả cuối kì.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được niêm yết tại 4,25%/năm, không thay đổi so với đầu tháng 7.

Từ kì hạn 6 tháng trở đi, GPBank giảm đồng loạt 0,3 điểm % tại mỗi kì hạn gửi.

Tiền gửi tại kì hạn 6 tháng được hưởng lãi suất 6,5%/năm; kì hạn 7 tháng và 8 tháng niêm yết chung lãi suất 6,55%/năm; lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 9 tháng áp dụng ở mức 6,6%/năm.

Tại kì hạn phổ biến là 12 tháng, GPBank huy động tiền gửi với lãi suất 6,7%/năm. Đặc biệt tại kì hạn 13, lãi suất ngân hàng được niêm yết ở mức cao nhất là 6,8%/năm.

Lãi suất huy động tại kì hạn 15 tháng đến 36 tháng được ấn định chung ở mức 6,7%/năm.

Ở các kì hạn ngắn tứ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất không kì hạn vẫn được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kì, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các hình thức nhận lãi khác như: trả lãi đầu kì, trả lãi định kì: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank tháng 8/2020

Kì hạn

Trả lãi

Đầu kì

Trả lãi Định kì

Trả lãi

Cuối kì

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

0,2

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

2 tuần

-

-

-

-

-

0,2

3 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tháng

4,24

-

-

-

-

4,25

2 tháng

4,22

4,24

-

-

-

4,25

3 tháng

4,21

4,24

-

-

-

4,25

4 tháng

4,19

4,23

-

-

-

4,25

5 tháng

4,18

4,22

-

-

-

4,25

6 tháng

6,3

6,41

6,45

-

-

6,5

7 tháng

6,31

6,45

-

-

-

6,55

8 tháng

6,28

6,43

-

-

-

6,55

9 tháng

6,29

6,46

6,49

-

-

6,6

12 tháng

6,28

6,5

6,54

6,59

-

6,7

13 tháng

6,33

6,58

-

-

-

6,8

15 tháng

6,18

6,45

6,49

-

-

6,7

18 tháng

6,09

6,4

6,44

6,49

-

6,7

24 tháng

5,91

6,3

6,34

6,39

6,49

6,7

36 tháng

5,58

6,12

6,15

6,2

6,29

6,7

Nguồn: GPBank

Áp dụng với các khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên, GPBank áp dụng biểu lãi suất riêng tại kì hạn từ 6 tháng đến 13 tháng. Trong đó lãi suất huy động được niêm yết cao hơn 0,25 điểm % tại các kì hạn tương ứng tại khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng. 

Có thể thấy, lãi suất cao nhất được áp dụng tại GPBank hiện là 7,05% áp dụng tại kì hạn 13 tháng. 

Lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên

Số dư

Kì hạn

Trả lãi đầu kì

Trả lãi Định kì

Trả lãi cuối kì

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 3 tỷ đồng trở lên

6 tháng

6.53

6.66

6.69

 

6.75

7 tháng

6.54

6.69

-

 

6.80

8 tháng

6.51

6.67

-

 

6.80

9 tháng

6.52

6.70

6.74

 

6.85

12 tháng

6.50

6.74

6.78

6.83

6.95

13 tháng

6.55

6.81

-

 

7.05

Nguồn: GPBank

 

Ngọc Mai