Tài chính

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 11/2019 lên tới 8,7%/năm

15:07 | 05/11/2019

Chia sẻ

Nguồn: Nam A Bank

Tháng 11 này, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng là 8,7%/năm áp dụng cho khoản tiết kiệm kì hạn 36 tháng theo hình thức gửi tiền trực tuyến.

Theo biểu lãi suất của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 11, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân các kì hạn từ 1 đến 36 tháng dao động từ 5,38%/năm – 8,7%/năm.

Riêng tiền gửi không kì hạn có mức lãi suất là 0,5%/năm; còn tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hoặc khách hàng mở tài khoản thanh toán, tài khoản kí quĩ không kì hạn, tài khoản vốn chuyên dùng thì mức lãi suất được áp dụng là 1%/năm.

Đối với kì hạn gửi 1 và 2 tháng, lãi suất lần lượt là 5,4%/năm và 5,45%/năm, kì hạn 3 - 5 tháng hưởng mức lãi suất 5,5%/năm; 6 tháng có lãi suất là 6,8%/năm; 7 và 11 tháng có cùng lãi suất là 6,9%/năm,...

Khi gửi tiền trong 13 tháng, khách hàng được nhận mức lãi suất là 8,45%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 14, 15 tháng là 7,7%/năm; kì hạn 16, 17 tháng có lãi suất là 7,4%/năm; kì hạn từ 18 - 23 tháng cùng ở mức lãi suất 7,8%/năm; kì hạn từ 25 - 36 tháng đang được huy động với lãi suất 7,9%/năm.

Đáng chú ý đối với khoản tiết kiệm 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ nhận lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng.

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn đối với tiền gửi tiết kiệm, mức lãi suất áp dụng sẽ là lãi suất tiết kiệm thông thường không kì hạn 0,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 11/2019

nama bank

Nguồn: Nam A Bank

Ngoài ra, Nam A Bank còn triển khai nhiều sản phẩm huy động khác như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm hưng thịnh, chứng chỉ tiền gửi, ...

Trong đó khi gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất khá ưu đãi so với lãi suất tiết kiệm thường tại cùng kì hạn, đặc biệt từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất gửi tại quầy kì hạn 6 tháng chỉ là 6,8%/năm nhưng khi gửi online sẽ là 8%/năm, tăng hẳn 1,2 điểm %.

Tương tự, kì hạn tiết kiệm 36 tháng thông thường có lãi suất 7,9%/năm trong khi gửi trực tuyến lãi suất là 8,7%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân cao nhất tại Nam A Bank hiện tại.

Biểu lãi suất tiền gửi online tại Nam A Bank tháng 11/2019

nam a 2

Nguồn: Nam A Bank

Ngọc Huyền