Tài chính

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 12/2019

16:07 | 03/12/2019

Chia sẻ

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ so với tháng trước, dao động từ 5% - 8,7%/năm.

Theo biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 12, lãi suất ngân hàng đối với tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân các kì hạn từ 1 đến 36 tháng dao động từ 4,9%/năm – 8,6%/năm. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2 điểm % so với tháng trước (5% - 8,7%/năm).

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất ngân hàng áp dụng 0,5%/năm; tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hoặc khách hàng mở tài khoản thanh toán, tài khoản kí quĩ không kì hạn, tài khoản vốn chuyên dùng thì mức lãi suất được áp dụng là 0,8%/năm, thấp hơn so với tháng trước 0,2% năm.

Đối với kì hạn gửi 1 và 2 tháng, tháng 11 lãi suất ngân hàng lần lượt là 5,4%/năm và 5,45%/năm. Ở tháng này, lãi suất giảm lần lượt xuống 4,9 và 4,95%/năm.

Ở kì hạn 3 - 5 tháng, khách hàng gửi tiền được hưởng mức lãi suất 5%/năm; từ 6-9 tháng, lãi suất ngân hàng tăng dần: 6 tháng có lãi suất là 6,8%/năm; 7 tháng là 6,9%, 8 tháng là 6,95%. Lãi suất ngân hàng 9 tháng và 10 tháng ở mức 7%/năm.

Tiền gửi 11 tháng có lãi suất ngân hàng thấp hơn ở mức 6,9% năm. Khi gửi chẵn 1 năm, lãi suất ngân hàng được trả cao hơn hẳn, 7,99%.

Khi gửi tiền trong 13 tháng, khách hàng được nhận mức lãi suất là 8,45%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 14, 15 tháng là 7,6%/năm; giảm nhẹ 0,1% so với tháng 11.

Kì hạn 16, 17 tháng có lãi suất ngân hàng 7,4%/năm; kì hạn 18 tháng cao hơn những kì hạn gần đó, 7,7%/năm.

Từ 19 - 22 tháng cùng ở mức lãi suất 7,5%/năm; kì hạn 23 tháng đang được huy động với lãi suất cao hơn 7,7%/năm, thấp hơn 0,1% so với tháng 11 ở 7,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng dài hạn 36 tháng đạt 7,8%, thấp hơn tháng 11 ở 7,9%/năm.

Đáng chú ý đối với khoản tiết kiệm 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ nhận lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng.

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn đối với tiền gửi tiết kiệm, mức lãi suất áp dụng sẽ là lãi suất tiết kiệm thông thường không kì hạn 0,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank đối với khoản tiền gửi dài hạn tháng 12/2019

KÌ HẠN LÃI CUỐI KÌ (%) LÃI HÀNG THÁNG (%) LÃI TRẢ TRƯỚC (%)
KKH 0.50 - -
1 tuần 0.80 - -
2 tuần 0.80 - -
3 tuần 0.80 - -
1 tháng 4.90 - 4.88
2 tháng 4.95 4.94 4.91
3 tháng 5.00 4.98 4.94
4 tháng 5.00 4.97 4.92
5 tháng 5.00 4.96 4.90
6 tháng 6.80 6.71 6.58
7 tháng 6.90 6.78 6.63
8 tháng 6.95 6.81 6.64
9 tháng 7.00 6.84 6.65
10 tháng 7.00 6.82 6.61
11 tháng 6.90 6.71 6.49
12 tháng 7.99 7.71 7.40
13 tháng(**) 8.45 - -
14 tháng 7.60 7.30 6.98
15 tháng 7.50 7.19 6.86
16 tháng 7.40 7.08 6.74
17 tháng 7.40 7.06 6.70
18 tháng 7.70 7.31 6.90
19 tháng 7.50 7.11 6.70
20 tháng 7.50 7.09 6.67
21 tháng 7.50 7.07 6.63
22 tháng 7.50 7.05 6.59
23 tháng 7.70 7.20 6.71
24 tháng 8.60 (***) 7.18 6.67
25 tháng 7.70 7.16 6.64
26 tháng 7.80 7.23 6.67
27 tháng 7.80 7.21 6.64
28 tháng 7.80 7.19 6.60
29 tháng 7.80 7.17 6.56
30 tháng 7.90 7.23 6.60
31 tháng 7.90 7.21 6.56
32 tháng 7.90 7.19 6.53
33 tháng 7.90 7.17 6.49
34 tháng 7.90 7.15 6.46
35 tháng 7.90 7.13 6.42
36 tháng 7.90 7.11 6.39

Nguồn: Nam A Bank

Ngoài ra, Nam A Bank còn triển khai nhiều sản phẩm huy động khác như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm hưng thịnh, chứng chỉ tiền gửi, ...

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank trực tuyến mới nhất tháng 12/2019

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, các ngân hàng đều có lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao hơn so với ra quầy giao dịch.

Trong đó, lãi suất ngân hàng 6 tháng đạt 8%/năm, cao hơn 1,2% so với gửi ở quầy giao dịch.

Kì hạn 36 tháng có lãi suất ngân hàng cao nhất, 8,6%/năm, so với sổ tiết kiệm thông thường ở mức 7,9%/năm. Mức 8,6% cũng là lãi suất ngân hàng cao nhất của Nam A Bank trong tháng này.

KÌ HẠN (THÁNG) LÃI CUỐI KÌ
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 0.80
Từ 01 đến 05 tháng 4.90
06 tháng 8.00
07 tháng 8.05
08 tháng 8.05
09 tháng 8.05
Từ 10 đến 11 tháng 8.10
12 tháng 8.30
Từ 14 đến 17 tháng 8.35
18 tháng 8.50
24 tháng 8.20
36 tháng 8.60

Nguồn: Nam A Bank

Thành Nguyên