Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 6/2021

17:18 | 11/06/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ghi nhận được tại LienVietPostBank ghi nhận được là 6,99%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng.
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: LienVietPostBank

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) theo khảo sát vào tháng 6 được duy trì không đổi so với ghi nhận được vào tháng trước. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường của khách hàng cá nhân đối với hình thức nhận lãi một lần vào cuối kỳ được áp dụng từ 3,1%/năm đến 6,99%/năm tại kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được triển khai cùng mức 3,1%/năm. Trong khi đó tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 3 - 5 tháng được ấn định cùng mức 3,4%/năm.

Khách hàng có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 6 - 8 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất 4,3%/năm. Tiếp đó tại kỳ hạn 9 - 11 tháng, LienVietPostBank triển khai huy động tiền gửi từ khách hàng cá nhân với lãi suất không đổi 4,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng ghi nhận được ở mức 5,7%/năm. Theo sau đó các kỳ hạn kéo dài từ 13 tháng đến 36 tháng được ấn định cùng mức lãi suất ngân hàng là 5,8%/năm.

Lưu ý với các khoản tiết kiệm mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn 13 tháng với số dư từ 300 tỷ đồng trở lên ngân hàng áp dụng lãi suất là 6,99%/năm.

Tại kỳ hạn 48 tháng, LienVietPostBank tiếp tục huy động vốn với lãi suất 5,9%/năm. Với kỳ hạn dài nhất 60 tháng khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao đến 6,99%/năm, không đổi so với trước.

Ngân hàng niêm yết cùng mức lãi suất 0,1%/năm cho các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần. 

Có thể thấy, mức lãi suất ngân hàng cao nhất đang được LienVietPostBank triển khai đang là 6,99%/năm ghi nhận được tại hai kỳ hạn 13 tháng (số tiền tối thiểu 300 tỷ đồng) và 60 tháng.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,09

-

-

3,1

02 tháng

3,08

3,1

-

3,1

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

4,2

4,26

4,28

4,3

07 tháng

4,19

4,25

-

4,3

08 tháng

4,18

4,25

-

4,3

09 tháng

4,35

4,43

4,45

4,5

10 tháng

4,33

4,43

-

4,5

11 tháng

4,32

4,42

-

4,5

12 tháng

5,39

5,56

5,58

5,7

13 tháng (*)

5,45

5,64

-

5,8

15 tháng

5,4

5,61

5,64

5,8

16 tháng

5,38

5,6

-

5,8

18 tháng

5,33

5,57

5,6

5,8

24 tháng

5,19

5,5

5,53

5,8

25 tháng

5,17

5,49

-

5,8

36 tháng

4,94

5,36

5,38

5,8

48 tháng

4,77

5,31

5,33

5,9

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Nguồn: LienVietPostBank

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank áp dụng cho các khoản tiết kiệm lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ cũng không thay đổi so với tháng trước. Trong đó, khách hàng nhận lãi trước được hưởng lãi suất từ 3,08%/năm đến 5,45%/năm; nhận lãi định kỳ hàng tháng hưởng lãi suất từ 3,1%/năm đến 6,01%/năm; nhận lãi hàng quý hưởng lãi suất 4,28%/năm đến 6,04%/năm.

Khách hàng có nhu cầu  rút tiền trước hạn sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền, được niêm yết là 0,1%/năm ở thời điểm hiện tại.

Ngọc Mai