Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 2/2021 cao nhất là 7,3%/năm

18:44 | 08/02/2021

Chia sẻ

Khảo sát mới nhất, lãi suất huy động tiền gửi tại Ngân hàng Kiên Long tiếp tục được giữ nguyên so với trước. Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được là 7,3%/năm niêm yết tại kỳ hạn 13 - 36 tháng, hình thức gửi online.

Bước sang tháng 2, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã công bố trước đó.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn niêm yết tại quầy được triển khai trong phạm vi từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm. Ngân hàng áp dụng biểu lãi suất này cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lãi trả vào cuối kỳ.

Trong đó, hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng áp dụng lãi suất tiền gửi lần lượt là 3,55%/năm và 3,75%/năm. Tại kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng cùng được huy động ở mức 3,95%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng cao hơn rõ rệt, niêm yết ở cùng mức 6,2%/năm. Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng được ngân hàng Kiên Long huy động lãi suất là 6,9%/năm. Tiếp đó, ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất tiền gửi 7,1%/năm tại tất cả các kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng.

Tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 - 3 tuần được hưởng lãi suất khá thấp ở mức 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn cũng có cùng lãi suất là 0,2%/năm.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể tham khảo các cách thức nhận lãi linh hoạt khác như: lĩnh lãi đầu kỳ (3,54%/năm đến 6,59%/năm) , lĩnh lãi định kỳ 12 tháng (6,26%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,17%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,11%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,74%/năm đến 6,82%/năm), lĩnh lãi đầu kỳ (3,54%/năm đến 6,59%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy

 

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,55

 

 

 

 

3,54

02 tháng

3,75

 

 

 

3,74

3,73

03 tháng

3,95

 

 

 

3,94

3,91

04 tháng

3,95

 

 

 

3,93

3,9

05 tháng

3,95

 

 

 

3,92

3,89

06 tháng

6,2

 

 

6,15

6,12

6,01

07 tháng

6,2

 

 

 

6,11

5,98

08 tháng

6,2

 

 

 

6,09

5,95

09 tháng

6,2

 

 

6,11

6,08

5,92

10 tháng

6,2

 

 

 

6,06

5,9

11 tháng

6,2

 

 

 

6,05

5,87

12 tháng

6,9

 

6,78

6,73

6,69

6,45

13 tháng

7,1

 

 

 

6,86

6,59

15 tháng

7,1

 

 

6,86

6,82

6,52

18 tháng

7,1

 

6,86

6,8

6,77

6,42

24 tháng

7,1

6,86

6,75

6,69

6,66

6,22

36 tháng

7,1

6,65

6,54

6,49

6,45

5,85

60 tháng

7,1

6,26

6,17

6,12

6,09

5,24

Nguồn: Kienlongbank

Tương tự, tiền gửi tiết kiệm online trong tháng 2 cũng được giữ nguyên so với tháng trước. Phạm vi lãi suất ngân hàng Kiên Long giao động trong khoảng từ 3,75%/năm đến 7,3%/năm, áp dụng tại kỳ hạn tử 1 - 36 tháng.

Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm online được huy động cao hơn từ 0,05 - 0,25 điểm % so với gửi tại quầy tại tất cả các kỳ hạn tương ứng. Lãi suất 7,3%/năm đang được áp dụng cho khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 13 - 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Kiên Long huy động hiện nay.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,75

02 tháng

4

03 tháng

4

06 tháng

6,4

09 tháng

6,4

12 tháng

7,1

13 tháng

7,3

15 tháng

7,3

18 tháng

7,3

24 tháng

7,3

36 tháng

7,3

Nguồn: Kienlongbank

Ngọc Mai