Tài chính

Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 4/2021

12:06 | 23/04/2021

Chia sẻ

Lãi suất khách hàng cá nhân đối với tiền gửi VND tại ngân hàng HSBC trong tháng này không có sự thay đổi, duy trì trong phạm vi từ 0,1%/năm đến 2,7%/năm.

Ngân hàng Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 4, không thay đổi so với ghi nhận vào tháng trước. Phạm vi lãi suất được triển khai trong khoảng từ 0,1%/năm đến 2,7%/năm áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng, trả lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tiền gửi tại các kỳ hạn ngắn 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày được ấn định cùng mức lãi suất 0,1%/năm.

Tiếp đó, tiền gửi tại kỳ hạn 100 ngày đang được triển khai lãi suất là 1,25%/năm. Hai kỳ hạn 200 ngày và 300 ngày có lãi suất tiết kiệm là 1,75%/năm. 

Khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất 0,5%/năm. Từ 3 tháng đến 5 tháng, HSBC huy động tiền gửi với lãi suất là 1,25%/năm. Lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được niêm yết cùng mức 1,75%/năm.

Ở ba kỳ hạn cuối 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng cũng được triển khai cùng mức lãi suất tiết kiệm là 2,75%/năm.

Bên cạnh hình thức trả lãi vào cuối kỳ tiết kiệm, HSBC cũng triển khai hình thức trả lãi định kỳ hàng tháng với lãi suất được áp dụng từ 0,5%/năm đến 2,7%/năm, tương ứng với các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng với khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: HSBC

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Premier cũng tiếp tục không đổi so với trước. Lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng này dao động từ 0,2%/năm đến 3%/năm niêm yết tại kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng Premier được ưu đãi lãi suất cao hơn khách hàng thường từ 0,1 - 0,25 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi.

Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng HSBC là 3%/năm, áp dụng với khách hàng Premier gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Bên cạnh đó, khi gửi tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng Premier được áp dụng lãi suất trong khung từ 0,75%/năm đến 2,88%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng - 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi áp dụng với khách hàng Premier

Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: HSBC

 

Q. Chi